Just nu kan ledtiderna vara något längre än vanligt.

Vi erbjuder fri frakt och fri hemleverans vid köp över 500 kr 

Alltid fria returer 

One Planet Production 

Vi kämpar mot klimatförändringen genom att minska våra koldioxidutsläpp samtidigt som vårt företag växer. 

Om vi ska kunna hålla vår planet inom 1,5°C av dess nuvarande medeltemperatur och undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringen så måste vi arbeta tillsammans för att drastiskt minska våra koldioxidutsläpp.. De mål som fastställts i Parisavtalet innebär i korthet att utsläppen av växthusgaser måste halveras under detta årtionde och att nettonollutsläpp ska uppnås senast 2050. För att uppnå detta krävs det en enorm global insats men dessvärre är världen inte redo för det ännu. Därför måste vi som kan agera snabbare, göra det. 

Haglöfs har därför tagit fram en framåtsträvande klimatstrategi för att minska sina utsläpp med 50 procent under de kommande tio åren och nå nettonollutsläpp redan 2030. Detta är möjligt endast om hela verksamheten ses över så vi fokuserar på att  

 • Öka vår användning av material med låg miljöpåverkan  
 • Använda förnybar energi i vår verksamhet  
 • Förbättra energieffektiviteten för våra tillverkningsprocesser  
 • Tillverka produkter som varar längre  
 • Engagera våra kunder för att reducera deras klimatpåverkan och stödja starkare regelverk 

Utöver detta och eftersom vi vet att dessa minskningar kommer att ta tid tar vi också vårt fulla ansvar för kvarvarande utsläpp genom att vi blev klimatneutrala 2021  

Material 

Den absolut största delen av en produkts miljöpåverkan, inklusive koldioxidutsläpp och vattenförbrukning, skapas under tillverkningen av materialen som produkten består av. Det vet vi. Det betyder också att om vi fokuserar på den delen av produktens livscykel så får det stor påverkan. 

Återvunna material 

När vi använder material som är tillverkade från återvunna fibrer istället för nyproducerade fiber så reducerar vi mängden naturresurser som används, och dessutom krävs det mindre energi och vatten i tillverkningsprocessen. Haglöfs återvunna material tillverkas genom att ta avfall och spill från andra branscher och skapa helt nya friluftsprodukter av dessa. Det betyder att den totala mängden avfall, så som PET-flaskor, minskar och dessutom blir behovet av nyproducerade material mindre. Andelen återvunnet material i vår kollektion växer för varje säsong och vårt mål är att använda 100 % återvunna eller förnybara material i våra yttertyger innan 2025.  

Naturliga material 

Bara för att ett material är naturligt så betyder det inte nödvändigtvis att det har en lägre total miljöpåverkan än ett syntetmaterial. Naturmaterial behöver också resurser för att växa och bearbetas, så det är viktigt vi väljer rätt. 

Bomull 

Bomull är en naturlig, förnybar och biologiskt nedbrytbar naturfiber, och 100 % av den bomull som vi använder är ekologisk. Ekologisk bomull är bra både för bomullstillverkarna och miljön eftersom de skadliga effekterna av giftiga bekämpningsmedel och gödningsmedel som används i vanlig bomullsproduktion kan undvikas. 

Hampa 

Hampa är den starkaste naturliga cellulosafibern som finns, och den är tålig nog att motstå påverkan från både sol och vatten. Användning av hampa som textilfiber ger en tillverkningsprocess med låg miljöpåverkan eftersom växten inte kräver bekämpningsmedel och lite eller inget vatten. Den förbättrar till och med kvaliteten på den jord där den odlas. Hampa används i flera av våra t-shirtar.  

Lyocell/Tencel 

Lyocell är ett nedbrytbart, semisyntetiskt material, en typ av rayon, som ofta används istället för bomull eller silke. Tyget består till största delen av träcellulosa. Lyocell är ett av de nyaste cellulosamaterialen och tillverkas med förbättrade produktionsmetoder jämfört med de som används för att göra rayon:  de är mer effektiva, använder färre giftiga kemikalier och producerar mindre avfall, vilket gör dem bättre för miljön. Lyocell används i flera av våra t-shirtar.  

BLOOM™ 

Algae-based BLOOM FOAM™ är ett nytt och innovativt sätt att hantera föroreningar i vattendrag världen över. Den globala temperaturökningen tillsammans med överflödig näring från vattensaneringsverk eller gödselmedel från odlingar kan orsaka okontrollerad algtillväxt. När alger tar över ett vattendrag blockerar de ljuset och syret som vattenlivet behöver. Genom att skörda algerna får vattendragen nytt liv och algerna kan istället användas som en ingrediens i skum vilket minskar beroendet av nyskapat petroleumbaserat skum. Vi använder BLOOM FOAM™ för att göra våra Duality-skor.  

Animaliska material 

Alla animaliska material som används i våra produkter måste uppfylla kraven i vår Animal Welfare Policy. För att vara säkra på att detta sker använder vi bara material från leverantörer som anammat god praxis för djurvälfärd och skydd för ekosystem och biomångfald. 

Dun 

100 % av det dun vi använder är certifierat av Responsible Down Standard (RDS), detta för att säkerställa att inget dun plockats från levande fåglar och att inga fåglar tvångsmatas i vår försörjningskedja. De certifierade produkterna är granskade av en tredje part, och detta gäller varje steg i kedjan från bondgård till lager. De är även fullt spårbara via systemet Track my Down 

Ull 

Den ull vi använder är mulesingfri och vårt mål är att all vår ull ska vara certifierad enligt the Responsible wool standard (RWS) innan 2022. RWS är inte bara en garanti för att djurvälfärdstandarder efterlevs, standarden verifierar även ansvarsfullt omhändertagande av områdena där fåren betar.  

Läder 

100 % av det läder vi använder på Haglöfs kommer från garverier vars miljöhanteringssystem har granskats av Leather Working Group (LWG). Granskningen garanterar att garverierna hanterar kemikalier på ett ansvarsfullt sätt, att de minimerar vatten- och energiförbrukning och att de har implementerat rutiner för att se till att deras läderprodukter möter europeiska kemikaliestandarder. 

Färgningstekniker med låg miljöpåverkan 

Även om syntetfibermaterial bara har funnits i runt 60 år så färgas de med hjälp av en färgningsprocess som funnits i århundraden. Processen, som går ut på att materialen doppas i färgen så att fibrernas färgas från utsidan, fanns redan innan syntetfibermaterialen uppfanns men passar egentligen bättre för naturfibrer såsom bomull och ull. Processen är energikrävande och genererar stora mängder spillvatten.  

I lösningsfärgade textilier finns färgen å andra sidan med redan från början – när fibrerna skapas och spinns. Den här processen innebär att det inte heller finns något behov av vattenbad - vilket minskar vattenkonsumtionen, energiförbrukningen och risken att skadligt färgningsvatten kontaminerar den lokala miljön.  

Du hittar lösningsfärgade tyger i många av våra skor och kängor och i ett växande antal GoreTex-jackor. 

Sustainable Choice 

Vår egen Sustainable Choice- logotyp innebär att en produkt möter åtminstone ett av de följande kriterierna: 

Kläder:  

 • bluesign®-produkt 
 • Tillverkad av återvunna material, eller 
 • Tillverkad av ekologisk bomull 

Hardware och accesoarer: 

 • bluesign®-produkt 
 • Tillverkad av åtminstone 90 % bluesign®-godkända material, eller 
 • Tillverkad av återvunna material 

Skor: 

 • Tillverkade av läder från ett garveri som är silver- eller guldcertifierat av Leather Working Group + ekologiska eller återvunna material i mellansulan, yttersulan ELLER andra komponenter 
 • Tillverkade av åtminstone 70 % bluesign®-godkända eller återvunna material + ekologiska eller återvunna material i mellansulan, yttersulan ELLER andra komponenter 

Säsong efter säsong har antalet produkter som möter dessa kriterier vuxit till en såpass hög nivå att det nästan är för lätt att uppnå Sustainable Choice-standard och denna märkning av våra produkter uppnår inte längre sitt ursprungliga syfte. För att försäkra oss om att vi fortsätter att utmana oss själva kommer vi att, med början vår/sommar 22, sluta använda logotypen och istället fokusera på nya, mer svåruppnådda mål för våra produkter.  

Förpackningar 

Våra förpackningar hjälper oss att försäkra att våra produkter når konsumenten i bästa möjliga skick. Vi använder en begränsad mängd produktförpackningar och våra skokartonger består av 90 % återvunnet material, våra pappkartonger för underställsplagg är FSC-godkända och vi använder FSC-godkända papperspåsar i våra butiker.  

Däremot använder vi plastpåsar för att skydda alla våra produkter på deras resa från fabrik till kund. Vi arbetar med att minska den kvantitet som används och att förbättra materialet genom att byta till återvunna material. Vi arbetar även med återvinningsfrågor genom European Outdoor Groups initiativ Single Use Plastic Project. 

Fabriker 

Det är extremt viktigt att  kombinera bättre materialval med bra fabriker. Återvunnet material eller ekologisk bomull som tillverkats i en fabrik som släpper ut obehandlat spillvatten i en lokal flod kan såklart inte klassas som en hållbar lösning. För att fortsätta minska vår totala miljöpåverkan så använder vi oss av industriledande standarder för att vara säkra på att kemikalier, energi och vatten hanteras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt i alla de fabriker där våra material tillverkas. 

Higg Index 

The Sustainable Apparel Coalition (SAC) är en branschgrupp bestående av mer än 400 marknadsledande varumärken, återförsäljare, leverantörer och ideella organisationer som tillsammans arbetar för att öka transparensen inom vår bransch och minska den totala miljöpåverkan och sociala negativa effekterna av våra produkter världen runt. 

SAC:s fokus har varit skapandet av Higg Index - en rad verktyg som hjälper ett varumärke att bedöma hållbarheten av en produkt under hela dess livscykel - från råvara och designlösningar till tillverkning och vad som händer när produkten inte längre kan användas.  

Vi använder Facilities Environment Module (FEM) i våra fabriker för att hjälpa oss att samla in data om hur våra fabriker hanterar områden så som kemikalier, vatten och energiförbrukning. På grundval av denna information skapar vi sedan en plan för att tackla områdena som har störst miljöpåverkan.  

Kemikalier 

Vi kräver att våra produkter, och de råmaterial som används för att skapa dem, tillverkas med hänsyn till säkerheten för våra konsumenter, fabriksarbetare och miljön i sin helhet. Hanteringen av kemikalier i försörjningskedjan har en direkt påverkan på dessa områden. Haglöfs Restricted Substance List (RSL) innehåller information om kemikalier och andra material vars användning vi begränsar, och även de tillåtna kemikaliegränser vi satt för våra produkter. Vi kräver att alla våra leverantörer använder god industripraxis för proaktiv hantering av kemikalier, att de uppfyller kraven i vår RSL, de relevanta regler och lagar för de marknader där vi arbetar, samt att de etablerar skyddsåtgärder för konsumenter, arbetare och miljö. För mer information, se här.

 

bluesign® 

bluesign® är en internationell standard som utvecklats med målet att eliminera skadliga ämnen redan i början av tillverkningsprocessen, minska påverkan för både arbetare och miljö, försäkra en ansvarsfull resursanvändning och garantera att konsumentsäkerheten ligger på maxnivå. Haglöfs har varit en bluesign® system - partner sedan 2008 och majoriteten av våra material är bluesign®-godkända. 

När en produkt innehåller mer än 90 % bluesign®-godkänt tyg och minst 30 % bluesign®-godkända accessoarer, märks den med logotypen bluesign®.  

 

Utfasning av fluorkarboner 

De senaste säsongerna har vi alltmer gått över till fluorkarbonfria, hållfasta vattenavvisande behandlingar (DWR). De fluorkarboner som traditionellt har använts i äldre DWR-behandlingar stöter effektivt bort väta och smuts. Därför användes de länge för att förlänga livslängden och förbättra funktionaliteten hos en lång rad olika outdoorprodukter. Behandlingarna innehåller dock beständiga kemikalier som kan orsaka skador på miljön och som bioackumuleras i mänsklig vävnad. 

Vi har lyckats ställa om över 95 % av vårt sortiment till att antingen innehålla fluorkarbonfria DWR eller ingen DWR alls. De modeller som återstår är de som innehåller Gore-Tex, och de som ställer de högsta kraven när det gäller funktion och hållbarhet och där alternativa lösningar som har testats ännu inte uppfyller funktionskraven. 

Gore har skapat en tidslinje för utfasning av fluorkarboner från sina DWR-behandlingar tillsammans med Greenpeace, läs mer här. 

Antiodörbehandlingar 

Antiodörbehandlingar har länge använts i outdoorkläder, detta för att motverka dålig lukt och minska behovet att tvätta kläderna ofta. Ofta används antibakteriella medel för att döda bakterierna som skapar dålig lukt. Dessa antibakteriella behandlingar dödar dock inte bara de bakterier som skapar dålig lukt - de utgör också ett hot för andra levande organismer eftersom de sällan stannar i plagget för alltid. Vi har sedan länge sedan valt att använda antiodörbehandlingar som inte är antibakteriella i våra kläder.  

Mikrofiber 

Under de senaste åren har det blivit allt mer uppenbart hur stora problemen som mikrofiber skapat är. Rapporter visar hur dessa pyttesmå partiklar hittats i sjöar, floder och hav världen runt. Studier har även visat att mikrofiber börjat ta sig in i näringskedjan genom plankton och andra vattenlevande organismer. Den globala textilindustrin är en av de största bidragande faktorerna för den mängd mikrofiber som återfinns i naturen och det är vårt ansvar som en del av denna industri att vara en del av lösningen.  

Sedan 2017 har vi sålt tvättpåsen "Guppy Friend" i vår nätbutik och egna butiker. Påsen hjälper till att samla in mikrofiber från plagg under tvättprocessen. Även om detta inte är en lösning på lång sikt så minskar det omedelbara utsläppet av mikrofiber, detta under tiden forskningen runt hur de kan kontrolleras går framåt. 

En del av den forskning som behövs görs av Microfibre Consortium där Haglöfs är en av medlemmarna. Projektet har gjort betydande framsteg med att skapa och godkänna den första internationellt erkända testmetoden för att möjliggöra jämförelser mellan olika studier.  

Transparens 

För att kunna hantera och förbättra vår försörjningskedja är kunskapen om de fabriker arbetar med det allra första steget.  Vi har full insyn i våra tillskärnings- och syfabriker och även alla andra fabriker som används för processer så som tryck och broderingar. Eftersom vi har en strikt kontroll av prestandan och kvaliteten på våra produkter så använder vi till större delen nominerade materialleverantörer.  Det är också nödvändigt att ha en stabil fabriksbas som fokuserar på långsiktiga förhållanden där tillit kan byggas upp och förbättringar göras med tiden.  Vi uppdaterar och publicerar vår fabrikslista på en årlig basis, se detaljer här.  

Drift av vår egen verksamhet 

Vi letar alltid efter sätt att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet, från kontrakt för förnybar energi till noggrann logistikplanering.  

Energi  

Den energi som används i våra butiker, kontor och lager bidrar till våra koldioxidutsläpp.  De flesta av våra anläggningar finns i Sverige, där vi enbart använder förnybar energi, och vårt mål är att hela vår organisation ska använda förnybar energi 2022.  

Logistik 

Logistik står för större delen av de växthusgasutsläpp som driften av vår verksamhet orsakar. Detta är de utsläpp som skapas i samband med transporten av våra produkter från fabrikerna till våra lager och vidare. Flygfrakt har en oproportionerligt stor påverkan, så vi fokuserar på att minska detta genom att frakta majoriteten av våra produkter från Asien till havs och skicka av gods med lastbil inom Europa.