Just nu kan ledtiderna vara något längre än vanligt

Vi erbjuder fri frakt och fri hemleverans vid köp över 500 kr 

Alltid fria returer 

Var uppmärksam på falska Haglöfs-webbplatser och -annonser. 

Allmänna villkor

 

1. HAGLÖFS IDENTITET

1.1. I dessa allmänna villkor liksom på webbplatsen syftar, "HAGLÖFS" eller "vi" på Haglöfs AB, ett svenskt aktiebolag med registrerad adress på Gustavslundsvägen 141, 167 51 Bromma, (Sverige). Haglöfs huvudkontor har adressen Gustavslundsvägen 141, 167 51 Bromma, (Sverige), e-postadress: [email protected]. Haglöfs är registrerat hos bolagsverket med organisationsnummer 556054-8694, och momsregisternummer SE-556054869401. 


2. OMFATTNING

2.1. Dessa allmänna villkor gäller för alla Haglöfs erbjudanden om produkter till försäljning på webbplatsen ("Webbplatsen"). Om du gör en beställning från Haglöfs godkänner du därmed dessa allmänna villkor. 

2.2. Observera att dessa allmänna villkor när som helst kan ändras och att du bör kontrollera om de allmänna villkoren ändrats innan du beställer några produkter.


3. BESTÄLLNINGSRUTINER

3.1. På Webbplatsen kan du beställa de produkter som visas på Webbplatsen för de priser som anges på Webbplatsen.

3.2. Du kan göra en beställning förutsatt att du: 
a) uppger korrekt namn och adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsinformation och andra nödvändiga uppgifter; 
b) uppger en leveransadress som är belägen i Sverige; samt 
c) har ett giltigt betal- eller kreditkort.

3.3. En beställning genomförs när du klickar på knappen "BETALA NU" på kassasidan. 

3.4. Innan du bekräftar din beställning kommer du att få möjlighet att granska beställningen, läsa och godkänna de allmänna villkoren, kontrollera det totala priset för beställningen och de uppgifter du lämnat, så att du kan korrigera eventuella fel. 

3.5. Din beställning utgör en förfrågan från dig om att få köpa den aktuella produkten för det angivna priset men den är inte bindande för Haglöfs. Alla beställningar måste sedan godkännas av Haglöfs. 

3.6. När Haglöfs tar emot din beställning sänder Haglöfs ett meddelande till den e-postadress du angett med en bekräftelse att beställningen mottagits samt en specifikation av den beställda produkten. E-postmeddelandet sänds av Haglöfs så snart det skäligen är möjligt. E-postmeddelandet är inte ett godkännande av din beställning utan bara en bekräftelse på att Haglöfs har mottagit beställningen.


4. INGÅENDE AV AVTAL

4.1. När din beställning mottagits kontrollerar Haglöfs om den aktuella produkten finns i lager. Ett avtal mellan dig och Haglöfs ingås först när Haglöfs sänder ett e-postmeddelande till dig som bekräftar (orderbekräftelse) att den beställda produkten helt eller delvis finns i lager och att den har skickats.

4.2. Haglöfs sparar inte någon åtkomlig kopia av ditt avtal, så vi ber dig att ladda ned, spara och/eller skriva ut en kopia av din orderbekräftelse och dessa allmänna villkor.


5. PRISER

5.1. Det pris som ska betalas för en produkt är det pris som gäller när du gör din beställning. Priset anges i bekräftelsen av mottagen beställning och i orderbekräftelsen. 

5.2. Alla priser inkluderar moms.

5.3. Alla priser på Webbplatsen är angivna exklusive frakt. Fraktkostnaden visas separat i kassarutinen och läggs till totalpriset. 


6. FEL

6.1. Trots att vi gör vårt bästa är det alltid möjligt att produktbeskrivning eller pris för någon produkt vi säljer inte angetts korrekt på Webbplatsen. Om felet gäller en produkt som du har beställt kommer vi att meddela dig via e-post om att vi inte godkänner din beställning och att beställningen annullerats. Du kan göra en ny beställning när vi har rättat felet på Webbplatsen.


7. UTEBLIVEN LEVERANS OCH HÄVNING

7.1 Om Haglöfs efter avtalets ingående upptäcker att Haglöfs på grund av en orsak som ligger utanför Haglöfs kontroll inte längre kan leverera de beställda produkterna (t.ex. för att försändelsen försvunnit under transporten) får Haglöfs säga upp avtalet. Haglöfs kommer omgående att informera dig och återbetala eventuella betalningar.


8. PRODUKTÖVERENSSTÄMMELSE

8.1. Produkten har den specifikation som anges i produktbeskrivningen på Webbplatsen. Omfattningen av vår garantiservice till kunderna beskrivs på Webbplatsen. Trots våra ansträngningar att visa våra produkter på ett korrekt sätt på Webbplatsen är det möjligt att färgerna på produkterna kan skilja sig från originalet, eftersom bildskärmen till din dator eller din mobila enhet kan påverka hur färgerna framträder. 

8.2. Vi ber dig att undersöka den aktuella produktens specifikationer och egenskaper genom att noga läsa produktens användarinstruktioner innan du beställer produkten. Användarinstruktionerna hittar du på Webbplatsen. Om du har några frågor om produkten ber vi dig kontakta oss innan du köper produkten.

8.3. Vi säljer produkten till dig för det specifika ändamål som anges i vårt erbjudande på Webbplatsen. Vi uppmanar dig kontrollera den avsedda användningen för produkten innan du köper den så att du är säker på att du köper en produkt som motsvarar dina behov. Vi ber dig förvissa dig om att produkten inte används för annat ändamål än det som anges av oss. Om produkten inte används för sitt avsedda ändamål kan detta medföra en försämring av produktens kvalitet, funktion, livslängd och utseende och kan i värsta fall medföra skada på produkten eller användaren. 

8.4. Du ska behandla produkten varsamt och sköta om den samt använda den med förstånd. Nyttan du får av produkten och produktens livslängd kommer till stor del att bero på hur du behandlar produkten. För att få största möjliga utbyte av produkten är det viktigt att du sköter den enligt de skötselinstruktioner som finns på Webbplatsen. Vi ber dig att ta del av skötselinstruktionerna innan du köper en produkt så att du är medveten om specifika skötselkrav innan du köper den. 

8.5. Var särskilt uppmärksam vid tvätt och rengöring av produkten: om du inte följer tvättinstruktionerna eller använder felaktiga tvättmedel kan detta ge skador på produkten, såsom repor, hål, blekning, noppning, krympning eller annan skada (t.ex. färgblödning och förstörd impregnering) på produkten. 

8.6. Även om produkten sköts enligt skötsel- och användarinstruktionerna får man räkna med att produktens färger bleknar med tiden på grund av väder, solljus och/eller själva användningen.


9. BETALNING

9.1. Betalning för en beställd produkt kan erläggas på följande sätt: 
Kredit-/betalkort (Master Card eller Visa): Du måste fylla i namnet exakt som det är angivet på kreditkortet. Vi kommer inte att debitera ditt kort förrän vi sänder varorna till dig.
PayPal: Se PayPals allmänna villkor, gå vidare till deras hemsida: [https://www.paypal.com/se/home].
Klarna: Se Klarnas allmänna villkor, gå vidare till deras hemsida: [https://www.klarna.com/se]


10. LEVERANS

10.1. Haglöfs förbinder sig att leverera alla produkter du beställt senast inom 30 (trettio) dagar efter Haglöfs orderbekräftelse skickades till dig. 

10.2. Om beställningen inte levereras inom 30 dagar har du rätt att säga upp avtalet och begära återbetalning. 

10.3. Produkten kommer att levereras till ett postutlämningsställe (ett postombud) nära den adress som du uppgav i din order, under förutsättning att adressen finns i Sverige. Haglöfs kommer att säkerställa att produkten levereras till ett postutlämningsställe nära den adress som du uppgav i dina leveransuppgifter. Vi erbjuder även leverans till dörren mot en extra kostnad, under förutsättning att adressen finns i Sverige.


11. RÄTT TILL AVBESTÄLLNING OCH ÅTERBETALNING FÖR PRODUKTER SOM INTE ÄR FELAKTIGA

11.1. Om du har gjort en beställning som du vill ändra eller ångra ber vi dig att så snart du kan kontakta vår kundtjänst på telefon +46(0)226 670 30 eller via e-post till [email protected], så bekräftar vi din avbeställning med e-post. Om din beställning redan har skickats kan du bli tvungen att vänta tills du har mottagit produkten och använda vår normala rutin för returer enligt nedan. 
Gäller det wholesalefrågor kontaktaktar du [email protected]  +46(0)226 670 70


11.2. Vi strävar efter att du ska vara helt nöjd med ditt inköp. Om du av någon anledning inte skulle vara helt nöjd med någon mottagen produkt kan du häva köpet inom 30 dagar från mottagandet. Använd returformuläret som bifogades din försändelse, eller kontakta våra medarbetare på kundtjänst via e-post till [email protected], eller ring +46(0)226 670 30. Det finns även en ångerblankett tillgänglig på konsumentverkets hemsida, ett standardformulär som kan användas om du vill nyttja din ångerrätt, enligt Kapitel 2. 10 § DAL. Klicka här 

11.3. Om du annullerar avtalet ska Haglöfs återbetala alla betalningar vi mottagit från dig, exklusive eventuella avgifter för frakt och returfrakt (om du returnerar produkten enligt den returinformation och den Returformulären du fick tillsammans med den levererade produkten) utan oskäligt dröjsmål och inte senare än 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att annullera avtalet. Haglöfs återbetalar pengarna med samma betalningssätt som du använde för den ursprungliga betalningen, om du inte uttryckligen medgett något annat; och du kommer inte att drabbas av några avgifter på grund av återbetalningen. 

11.4. Haglöfs får avvakta med en återbetalning till det som inträffar först av antingen att Haglöfs återfår produkten eller att du tillhandahåller bevis om att produkten returnerats. Vi meddelar dig med e-post när Haglöfs har avslutat hanteringen av din retur. 

11.5. För att undvika ansvar för eventuella skador på produkten till följd av andra åtgärder än vad som krävs för att kontrollera produktens karaktär, egenskaper och funktion ska du returnera produkten i det skick du tog emot den, dvs. oanvänd, otvättad, oförändrad och oskadad och med alla ursprungliga etiketter på plats.

11.6. För information om hur du skickar tillbaka din produkt till oss, se den returinformation som bifogades den levererade produkten eller som du hittar på Haglöfs Webbplats.


12. RÄTT TILL ANNULERING OCH ÅTERBETALNING FÖR FELAKTIGA PRODUKTER

12.1. Om du vill returnera en felaktig eller skadad produkt kan du utan avgift kontakta vår personal på kundtjänst på telefon +46(0)226 670 30 eller via e-post till [email protected] för vidare instruktioner. Våra normala arbetstider är 07:30–16:30 måndag till torsdag, samt 07:30–15:00 fredagar.

12.2. Vi kan begära att du returnerar produkterna till oss innan vi behandlar din återbetalning. Information om hur du returnerar din produkt finns i den returblankett som medföljde när produkten levererades. När vi tagit emot produkten och bekräftat felet eller skadan behandlar vi din återbetalning. Vi meddelar dig med e-post när Haglöfs har avslutat hanteringen av din retur. Observera att produkten måste vara köpt på Webbplatsen för att vi ska kunna ta emot din returnerade vara. 

12.3. Haglöfs ska utan dröjsmål återbetala alla betalningar som mottagits från dig, inklusive kostnaderna för produkten och leveransen, samt dina fraktkostnader för att returnera produkten. Haglöfs återbetalar pengarna med samma betalningssätt som du använde för den ursprungliga betalningen, om du inte uttryckligen medger något annat; och du kommer inte att drabbas av några avgifter på grund av återbetalningen.


13. ANSVAR

13.1. Vi ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av att produkten inte skötts enligt skötselinstruktionerna eller inte använts enligt användarinstruktionerna eller om produkten används för annat ändamål än det för vilket den såldes. 

13.2. Vi tar inget ansvar för indirekt skada, följdskada eller ekonomisk skada, inkluderat men inte begränsat till utebliven vinst, intäkt, affärsmöjlighet eller inkomst, förlorad goodwill eller skadat anseende som uppkommer med anledning av eller i samband med dessa allmänna villkor.

13.3. Ingenting i dessa allmänna villkor ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskada som drabbar dig till följd av vårdslöshet från vår sida.


14. PERSONUPPGIFTER

14.1. När du gör en beställning på vår Webbplats kommer du att lämna personuppgifter till oss. Vårt insamlande och användning av dina personuppgifter kommer att ske på de villkor som anges i Haglöfs Sekretesspolicy. Våra riktlinjer för integritetsskydd finner du på Webbplatsen under länken Sekretesspolicy.

14.2. Här kan du läsa Asics Policy och ändra och uppdatera Mitt konto.


15. TILLÄMPLIG LAG

15.1. Svensk lag ska tillämpas på alla rättsförhållanden mellan dig och Haglöfs.


16. KLAGOMÅL

16.1.  Om Haglöfs hanterat en beställning felaktigt, om du har några klagomål eller om du av annan anledning vill kontakta Haglöfs ber vi dig att omgående kontakta oss på telefon 46(0)226 670 30 eller via e-post till [email protected] så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig. Våra normala arbetstider är 07:30–16:30 måndag till torsdag, samt 07:30–15:00 fredagar. Haglöfs är registrerat hos bolagsverket med organisationsnummer 556054-8694, och momsregisternummer SE-556054869401.