REA – upp till 40% rabatt

Vi erbjuder fri frakt och fri hemleverans vid köp över 500 kr 

Alltid fria returer 

Just nu kan ledtiderna vara något längre än vanligt

Var uppmärksam på falska Haglöfs-webbplatser och -annonser. 

Friskrivningsklausul

Åtkomst och användning av Webbplatserna
Följande allmänna regler och villkor (”Regler och Villkor”) gäller din åtkomst och användning av webbplatsen (”Webbplatsen”) som tillhör Haglöfs AB (”HAGLÖFS”).

Immateriella rättigheter
All upphovsrätt, varumärken, designrättigheter, patent och andra immateriella rättigheter (registrerade eller ej registrerade) i och på Webbplatsen och allt innehåll (inklusive alla applikationer) som finns på Webbplatsen tillhör HAGLÖFS eller HAGLÖFS licensgivare. Du har inte rätt att kopiera, reproducera, publicera, disassemblera, dekompilera, bakåtutveckla, ladda ner, anslå, återutsända, överföra, göra allmänt tillgängligt eller på annat sätt använda innehållet på Webbplatsen på något annat sätt än för din egen personliga icke-kommersiella användning. Du samtycker också till att inte anpassa, förändra eller skapa något från innehållet på någon Webbplats utom för din egen personliga icke-kommersiella användning. All annan användning av innehållet på Webbplatserna kräver att skriftligt tillstånd i förväg från ASICS.

Namnen, bilderna och logotyperna som identifierar HAGLÖFS eller tredje part och deras produkter och tjänster skyddas av upphovsrätt, designrättigheter och varumärken som tillhör HAGLÖFS och/eller tredje part. Inget i dessa villkor ska tolkas som licens eller rättighet att använda något varumärke, designrättighet eller copyright som tillhör HAGLÖFS eller någon tredje part.

Ingen garanti
Webbplatsen och allt innehåll tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, och kan eventuellt innehålla felaktigheter. HAGLÖFS, dess licensgivare och andra leverantörer frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive garanti för att Webbplatsen och allt innehåll är fritt från fel, virusfritt och ska fungera utan avbrott, att den kommer att uppfylla dina krav, eller att fel kommer att korrigeras, och de underförstådda garantierna att Webbplatsen och allt innehåll är säljinformation, av tillfredsställande kvalitet, korrekt, lämpligt för ett visst ändamål eller behov, eller ej gör intrång i andras rättigheter, om inte sådana underförstådda garantier legalt inte kan uteslutas. Ingen information som ges av ASICS, dess dotterbolag eller deras anställda eller auktoriserade agenter ska anses skapa en garanti eller utöka en garanti som inte kan bortskrivas enligt gällande lag. Du använder denna Webbplats helt på egen risk och HAGLÖFS har ingen skyldighet att ge dig någon support, korrigera fel, tillhandahålla uppdateringar och uppgraderingar, åtgärda fel och/eller göra förbättringar av Webbplatsen eller dess innehåll. Inom vissa jurisdiktioner är inte bortskrivning av underförstådda garantier tillåten, så det är möjligt att ovanstående bortskrivningar inte gäller dig. 

Begränsning av ansvar
HAGLÖFS har inte något ansvar för några skador som beror på eller uppstår i samband med Webbplatsen, oavsett hur de uppstått. Ovanstående begränsning av ansvar gäller inte i de fall skadan beror på grov vårdslöshet eller uppsåtligt tjänstefel av HAGLÖFS företagsledning. 

Förändringar av Webbplatsen 
HAGLÖFS kan efter eget gottfinnande ändra eller upphöra med varje del, tjänst, funktion eller innehåll i Webbplatsen när som helst, inklusive men inte begränsat till innehållet, tillgänglighetstiden och den utrustning som krävs för åtkomst eller användning.

Fluorkarboner
Haglöfs AB använder sig av omfattande procedurer för att se till att våra intressenter alltid får rätt information om våra fluorkarbonfria vattenavvisande behandlingar. Dock vill vi betona att den information som tillhandahålls ändå kan innehålla en viss grad av fel och anges utifrån den information som finns tillgänglig vid det aktuella tillfället. Alla fluorkarbonfria DWR-behandlingar som Haglöfs medvetet och avsiktligt använder på våra produkter ska inte innehålla mätbara mängder av PFAS (perfluoralkylerade ämnen). Tyvärr går det dock inte alltid att helt garantera att det inte finns några spår av fluorkarboner på produkterna. De kan i så fall komma från olika källor, till exempel (men inte uteslutande) från materialtillverkningsprocesserna, tillskärnings- och sömnadsprocesserna eller till och med från återförsäljarbutiker. Dessutom kan det finnas gamla varor i våra och butikernas lager som fortfarande har våra äldre vattenavvisande behandlingar vilka innehåller små mängder fluorkarboner. Haglöfs AB friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive eventuella garantier om korrekthet, fullständighet, aktualitet, nöjdhet, kvalitet och överensstämmelse med beskrivning av lämplighet för ett särskilt syfte. Haglöfs AB och medarbetare på Haglöfs AB ska under inga omständigheter, oavsett anledning, hållas ansvariga för eventuella (in)direkta, särskilda, oförutsedda, bestraffande eller följdskador av något slag, vilka uppstått till följd av den information (t.ex. produktinformation kopplat till fluorkarboner) som erhållits från Haglöfs AB och dess anställda eller på annat vis, även i de fall kännedom funnits om att sådana skador kunnat uppkomma.

Gällande lag
Dessa Regler och Villkor regleras enbart av lagarna i Sverige