MIMIC – WARMER FASTER

<h4>SNABBARE VÄRME</h4>

<p><span style="font-size:16px;">GRAFEN-FÖRSTÄRKT ISOLERING FÖR BÄTTRE VÄRMELEDANDE EGENSKAPER</span></p>

SNABBARE VÄRME

GRAFEN-FÖRSTÄRKT ISOLERING FÖR BÄTTRE VÄRMELEDANDE EGENSKAPER

<h4>HÅLLER TEMPERATUREN</h4>

<p><span style="font-size:16px;">ISOLERINGEN BEHÅLLER VÄRMEN LÄNGRE</span></p>

HÅLLER TEMPERATUREN

ISOLERINGEN BEHÅLLER VÄRMEN LÄNGRE

<h4>
LÄTT ATT PACKA</h4>

<p><span style="font-size:16px;">LÄTT ATT KOMPRIMERA OCH TA MED, EXTREMT BRA ISOLERING TROTS LÅG VIKT.</span></p>

LÄTT ATT PACKA

LÄTT ATT KOMPRIMERA OCH TA MED, EXTREMT BRA ISOLERING TROTS LÅG VIKT.