MIMIC – WARMER FASTER

<h4>VARMES RASKT OPP  </h4>

<p><span style="font-size:16px;">GRAFÉNISOLASJON FOR BEDRE VARMELEDEEVNE. </span></p>

VARMES RASKT OPP

GRAFÉNISOLASJON FOR BEDRE VARMELEDEEVNE.

<h4>
TEMPERATURBEVARING  </h4>

<p><span style="font-size:16px;">ET ISOLERENDE LAG SOM HOLDER PÅ VARMEN LENGER.</span></p>

TEMPERATURBEVARING

ET ISOLERENDE LAG SOM HOLDER PÅ VARMEN LENGER.

<h4>LETT Å PAKKE</h4>

<p><span style="font-size:16px;">
KOMPRIMERES ENKELT MED ET UTMERKET VARME/VEKT-FORHOLD.</span></p>

LETT Å PAKKE

KOMPRIMERES ENKELT MED ET UTMERKET VARME/VEKT-FORHOLD.