Guaranteed, By Nature

Vi är stolta över att tillverka produkter med hög kvalitet och hög prestanda som kan hålla jämna steg med dina äventyr. Därför lagar eller ersätter vi din produkt om den inte kan användas som tänkt på grund av ett tillverkningsfel eller materialfel.


Haglöfs produkter är Guaranteed, by Nature och kommer med en garanti för tillverknings- och materialfel under produktens normala användbara liv. Vi garanterar den första ägaren att vi lagar eller ersätter deras produkt om den inte fungerar som den ska under normal användning p.g.a. av ett tillverkningsfel.

Slitage

Garantin täcker inte slitage eller skador orsakade av olyckshändelser. Den täcker inte heller skador orsakade av oriktig produktvård, försumlighet, felanvändning, modifikationer eller naturlig nedbrytning av färger, klister eller material under lång tid och användning.

Vi förstår att olyckor kan hända så om du behöver hjälp med att organisera en lagning eller med att hitta reservdelar, kontakta en av våra butiker eller vår kundtjänst som kan hjälpa dig att hitta rätt.

Förväntad livstid för produkter

Vår garanti täcker den normala användbara livstiden för produkten. Det sätt som produkten används på har en direkt inverkan på produktens livstid och med tiden försämras material, färger bleks och rörliga delar slits ut. När fel uppstår efter lång användning klassas detta som slitage.

Eftersom den normala livslängden på en produkt kan variera enormt beroende på många olika faktorer är det svårt att specificera ett exakt antal år. Därför bedömer en auktoriserad medlem av Haglöfs kundtjänst-team den normala livslängden för en produkt för varje fall beroende på flera olika faktorer inklusive: produkttyp, produktens ålder, hur ofta den används och vad för sorts fel som har uppstått.

Lagningar

Vi erbjuder gratis lagning av dina produkter om de täcks av vår garanti, du behöver bara ta med produkten till en av våra affärer eller skicka den till vår kundtjänst för utvärdering så tar vi hand om alla kostnader för att laga den och skicka tillbaka den till dig.

Produkter bedöms för varje fall och vi lovar att utvärdera din produkt på ett rättvist sätt. För att kunna göra denna bedömning kan vår kundtjänst behöva ytterligare information. Om denna information inte tillhandahålls kan vi inte alltid behandla din förfrågan.

Det är inte alltid möjligt att laga en produkt. Om vi inte kan laga den erbjuder vi en ersättningsprodukt till likvärdigt värde. I varje fall är beslutet av vårt kundtjänstteam att laga eller byta ut produkten slutgiltigt.

Nästa steg

Kontakta oss så fort du märker problemet. Kontrollera först att du har ditt inköpsbevis.1 Kontrollera också att produktetiketten med serienumret inte tagits bort, ändrats eller är oläslig.

1. Om du har köpt produkten de senaste åren rekommenderar vi att du i första hand kontaktar den återförsäljare där du köpte produkten (om du inte specifikt vill att den lagas, se nedan).

2. Om problemet är relaterat till den vattentäta, vindtäta eller andningsbara prestandan på en produkt med GORE-TEX som täcks av Garanterad att Hålla Dig Torr-garantin kan du även kontakta GORE-TEX kundtjänst direkt, eftersom de är bäst på att utvärdera dessa produkter.

3. Om du köpte din produkt direkt från Haglöfs eller om du vill att den lagas:

 

  • Kom till en Haglöfs-affär så kan vår personal prata med dig om alternativen, eller
  • Kontakta vår kundtjänst som kan ge dig råd om vad du bäst gör. När du kontaktar oss, inkludera den följande informationen från skötselrådsetiketten:
  1. Produktnamn, t. ex. Selja Jacket
  2. Sexsiffrigt ID-nummer, t. ex. 604371
  3. Beskrivning av problemet
  4. Bilder på problemet - en detaljerad bild och en bild på hela produkten för att göra det lättare att se var problemet är
  5. Bild på produktens etikett
  6. Inköpsbevis
  7. Kundtjänst-teamet skapar ett referensnummer och skickar information via mail om var du ska skicka din produkt. Skicka inte in din produkt till Haglöfs innan du fått referensnumret.
  8. Av hygienskäl och för att få bästa möjliga lagningsresultat måste produkter som skickas till Haglöfs kundtjänst eller reparationscenter vara rena, annars kan du bli tvungen att betala för kostnaden för att skicka tillbaka eller tvätta produkten.

Obs! Denna kommersiella garanti påverkar inte dina lagstadgade konsumenträttigheter, så som din rätt till din lagstadgade garanti