FN:s globala hållbarhetsmål

- Vägen mot FN:s globala hållbarhetsmål

Den framgångsrika globala klimatkonferensen COP21 som hölls under Förenta Nationernas (FN) flagg i Paris under 2015, i kombination med de nyligen publicerade Globala målen för hållbar utveckling från FN United Nations Sustainable development goals (UN SDG’s), eller kort och gott ’SDG’ som är nu antagna globala mål för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling har gett ny världsomspännande energi och fokus på nu kvantifierade klimat- och hållbarhetsmål tills 2030.

Här är ett urval av hur vi arbetar med mer eller mindre alla av de Globala målen för hållbar utveckling - vanligtvis med flera av dem samtidigt.

Mål 5 - Jämställdhet.

Från att Haglöfs AB globalt är en arbetsplats med "lika möjligheter" där hårt arbete snarare än individens kön belönas och får uppmärksamhet, till att runt om i världen anställa en majoritet av kvinnor som därmed får ökat inflytande i form av att agera familjeförsörjare i våra produktionsländer.

Mål 8 - ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT.

Tusentals och åter tusentals individer finner årligen sin ofta första ordentligt betala anställning inom textilindustrin. På Haglöfs arbetar vi hårt tillsammans med andra märken inom textilbranschen med strävan efter inte bara en minimilön utan snarare en levnadslön runt om i världen i och med vårt medlemskap i icke vinstdrivande stiftelsen Fair Wear Foundation – ibland extra fokuserat i särskilda ’Levnadslönsprojekt’. Syftet är att ge lite pengar på banken i slutet av dagen. (Denna strävan leder också till att vi införlivar arbete mot SDG # 1, # 2, # 3, # 4, # 9, # 10, # 11 & # 12

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion.

Att välja klokt är vår viktigaste uppgift; vare sig det är spårbart dun från ansvariga leverantörer där djuren kan ströva fritt innan de tas av daga för till livsmedelskonsumtion och vi tar hand om resterna (det vill säga dunet); ett bluesign® godkänt tyg av återvunnen och återvinningsbar polyester utan farliga kemikalier, minimerad vatten- och energiförbrukning (även relaterat till SDG #6, # 7, # 14 & # 15) eller välja att inte producera i länder där vi finner arbetarlagstiftning tvivelaktig, osäker eller där inbördeskrig bubblar under ytan (även förknippat med SDG # 16). Att ta vårt ansvar är kärnan i det hela.

MÅL 13 – bekämpa klimatförändringarna.

Våra produkter lämnar ett avtryck på vår värld, men vi är fast beslutna att minimera vår inverkan på människor och miljö. Vi gör vårt bästa genom att framförallt göra produkter av god kvalité som håller längre. Vi arbetar även med att succesivt minska vårt C02-avtryck, genom att klimatkompensera våra persontransporter och genom att sprida kunskap om klimatpåverkan – detta är exempel på bidrag för att minska vår totala påverkan... men mer arbete behövs eftersom detta är en enorm utmaning!

Mål 17 – Gränsöverskridande och globalt partnerskap.

Att arbeta med många olika partners; från kollegor i branschen för att få större möjlighet att driva positiv förändring i produktionsförhållanden (SDG # 9) via att med medvetna konsumenter och forskningseliten inom kemikalier & spridningsmodellering i ryggen besluta oss för att fasa ut alla fluorkarbonbaserade vattenavvisande behandlingar med bibehållen hög funktionalitet och lång livslängd (SDG #12) till att samarbeta med externa experter på klimatkompensation för vår interna logistik (närmar oss därmed SDG # 13). Alla sanna bevis på att partnerskap för en varaktig hållbar förändring fungerar.

A sustainable outdoor industry.
It’s possible!