Hållbarhetsrapport 2017

- Så här långt har vi kommit! Läs vår senaste rapport om våra målsättningar
och hur vi vill nå fram till dessa.

Vår ambition är att hela tiden bli lite bättre inom hållbarhet och vi kommer att regelbundet publicera våra framsteg. Här kan du läsa om hur det går för oss.

Vi är stolta över det vi gör, men vi tror inte att total hållbarhet kan uppnås över en natt eller ska tas lättvindigt. Det är en integrerad del av vår verksamhet likväl som en fortlöpande process.

PDF-versioner av våra senaste hållbarhetsrapporter finns att hämta via nedanstående länkar.

2017

2016

2015

2014

A sustainable outdoor industry.
It’s possible!