Etiskt producerat dun

Dun är en av naturens bästa uppfinningar, ett svårslaget isolationsmaterial med helt unika egenskaper. Men dunindustrin är inte helt utan problem, och outdoorbranschen måste lära sig att sluta använda oetiskt producerat dun. Vi vet att det är möjligt.

Haglöfs använder bara dun som är certifierat av Responsible Down Standard och som kan spåras ända tillbaka till den dunproducerande gården. Tillsammans med flera andra varumärken kämpar vi för en bransch som respekterar djurvälfärden.

Responsible Down Standard

RDS står för Responsible Down Standard som syftar till att noggrant övervaka djurens välbefinnande på dunproducerande gårdar. Den säkerställer att dunet inte kommer från uppfödare där tvångsmatning sker eller där plockning av levande djur förekommer. RDS garanterar att djuren inte upplever onödig stress samt att de har tillgång till foder och vatten under hela sitt livslopp. Dunet vi använder är alltid en biprodukt från livsmedelsindustrin, vi använder alltså material som annars skulle ha gått till spillo..

Årlig revision av Responsible Down Standard säkrar att standarden följs

RDS-certifierat dun granskas dessutom vid varje steg i den helt förseglade försörjningsskedjan av oberoende tredje part, vilket i detta fall är Control Union på uppdrag av Textile Exchange. Som konsument kan du därför vara säker på att dunet i en RDS- certifierad produkt verkligen producerats på ett ansvarsfullt sätt.

Spåra dunet i din egen produkt

Uppgifter om varje enskild produkt kan spåras online med hjälp av webbplatsen trackmydown, där kunderna kan spåra dunets väg hela vägen tillbaka till gården. Mängder av information om dunet som används i just kundens produkt finns på denna webbplats – ursprung och fyllnadskraft, en detaljerad beskrivning av processen och hur initiativet försöker åstadkomma förbättringar inom denna del av branschen.

A sustainable outdoor industry.
It’s possible!