Våra framsteg

I vår årliga hållbarhetsrapport presenterar vi sen senaste informationen runt Haglöfs hållbarhetsarbete under det föregående kalenderåret. Här kan du läsa om våra projekt för att främja hållbar konsumtion och produktion, bidra till värdiga arbetsförhållanden och agera emot klimatförändringar, och de framgångar vi haft samt de utmaningar vi stött på.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014