Vårt ekologiska avtryck

- Ett minskat avtryck

Våra produkter lämnar ett avtryck på vår värld, men vi är fast beslutna att minimera vår inverkan på människor och miljö. Vi gör vårt bästa genom att framförallt göra produkter av god kvalité som håller längre. Vi arbetar även med att succesivt minska vårt C02-avtryck, genom att klimatkompensera våra persontransporter och genom att sprida kunskap om klimatpåverkan – detta är exempel på bidrag för att minska vår totala påverkan... men mycket mer arbete behövs inom detta område.

Börja med att göra den bästa och minst miljöbelastande produkten

Sustainable Choice är vårt sätt att lyfta fram de produkter där vi har kommit längst i våra hållbarhetsinsatser. Genom att märka de produkter som är mest avancerade när det gäller hållbarhet med Sustainable Choice-symbolen ger vi återförsäljare chansen att erbjuda kunden produkter som har en ännu lägre miljöpåverkan och att erbjuda konsumenten vägledning för att göra ett aktivt hållbart val.

Val av logistik för att minimera utsläpp

All logistik sker i samarbete med partners med en hög hållbarhetsprofil och vi försöker alltid att begränsa flygfrakter så mycket som möjligt.

De flesta av Haglöfs transporter från Asien till vårt huvudlager i Avesta går med containrar som transporteras till Göteborg sjöledes. Från Göteborg tar vi de sedan till vårt huvudlager med tåg eller lastbil. Även om detta inte är det snabbaste alternativet, så är det det mest effektiva sättet att minimera växthusgasutsläpp från logistik.

Från producenter i EU transporteras varorna vanligtvis på lastbilar, men vi håller nu ett öga på utvecklingen av järnvägslogistiken i EU för att kanske kunna nyttja spårbunden logistik framöver.

Att göra bättre i vår egen verksamhet

Förutom kontinuerlig förbättring av våra produkters hållbarhet, arbetar vi med att minska energiförbrukningen och växthusgasutsläppen varhelst vi kan. Det omfattar både stora och små insatser, från noggrann logistikplanering och produktion i högteknologiska fabriker, via riktlinjer för affärsresor, val av rätt företagsbilar och konferens- och möteslokaler, till återvinningsprogram och att bara erbjuda ekologisk frukt och fairtrade kaffe på vår arbetsplats.

Elen vi använder på våra kontor, lager och butiker i Sverige kommer praktiskt tagit uteslutande från förnybara energikällor som vind, vatten och biomassa. Vi arbetar också med att identifiera åtgärder för ytterligare energibesparingar.

Intern resepolicy vägleder till bättre resor

Vår hållbarhetspolicy förespråkar att resor ska ske med så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi ställer strikta och ständigt högre koldioxidutsläppskrav på våra företagsbilar varje år. Från 2016 är utsläppen från företagsbilar lägre än någonsin.
 
Genom att ersätta fysiska möten med digitala samt att medvetet resa med tåg när det är möjligt, medan vi fortsätter minska antalet flygresor, gör att vi minskar koldioxidavtrycket från våra affärsresor ytterligare.

Alla våra affärsresor är klimatkompenserade

Haglöfs genomför klimatkompensering av våra affärsresor genom ett partnerskap med Tricorona Climate Partner; genom att finansiera Jilin Zhenlai Mali vindkraftprojekt i Jilinprovinsen i nordöstra Kina.

Jilin Mali består av 33 vindkraftverk och ligger i ett område dominerat av kraftverk som producerar kolbaserad el. Projektet innebär renare el med färre koldioxidutsläpp och lägre lokal luftförorening. Jilin Mali är godkänd och certifierad enligt både Kyoto-protokollets CDM och Gold Standard.

A sustainable outdoor industry.
It’s possible!