Material

- Materialet gör produkten

Vi som gillar att vara ute måste kännas oss trygga med att våra outdoorprodukter fungerar även under tuffa väderförhållanden. Därför hör materialens kvalitet och prestanda till våra absolut viktigaste hänsynstaganden. Samtidigt har vi beslutat att den negativa miljöpåverkan från varje enskild produkt ska vara så liten som möjligt. Balansen mellan dessa två faktorer är vad som driver vårt materialarbete framåt och sporrar oss till att ta fram nya innovationer.

Produkter tillverkade av skräp

Olika tyger behövs för olika ändamål, men alla tyger tillverkas av material som på ett sätt eller annat kräver naturresurser. Inte sällan är det naturresurser som blir alltmer sällsynta och dyrbara, exempelvis rent vatten och odlingsbar jord.

Vi på Haglöfs är övertygade om att det går att hitta nya sätt att göra material av hög kvalité som inte belastar miljön. Vårt mål är att alla våra produkter ska vara hållbart producerade, och en bra väg dit är att använda återvunna material. När vi använder tyg av återvunna fibrer istället för nyproducerade fibrer, minskar utnyttjandet av naturresurser samtidigt som uttjänta produkter slipper hamna på sopberget. Dessutom behövs mindre energi och vatten när man gör ett nytt plagg av redan använda fibrer.

Varför använder vi då inte bara återvunna material? Dels handlar det om tillgång, dels om kvalitet. För att göra nytt tyg av ett gammalt måste man bryta ner det till dess minsta beståndsdelar, fibrer. Först då kan man göra ny tråd för att till sist väva nytt tyg. Det är en komplicerad process och fortfarande dyrare än de flesta nya tygerna. Det vill vi ändra på.

Teknologierna som används för att återvinna tyg är fortfarande i sin linda och utvecklingspotentialen är stor. För oss på Haglöfs som drivs av innovation är det naturligt att hitta, stödja och använda nya innovativa materiallösningar. Vi använder återvunnen polyester i många skalmaterial och ryggsäckar, våra isolationsmaterial är alltid tillverkade av post-consumer recycled material och vi använder återvunnen ull i mellanlager såväl som accessoarer. Andelen återvunna material i våra kollektioner blir större och större för varje säsong. På så vis är vi en del av en större omställning till en cirkulär ekonomi.

bluesign®, Sustainable Choice, och utfasning av fluorkarboner

Sedan 2008 är Haglöfs medlem i bluesign® system, den striktaste frivilliginitiativet för textil- och materialtillverkare att förbättra sin produktion till den högsta miljöstandarden tillgänglig på marknaden. Leverantörer som ansluter sig till systemet förbinder sig att använda av icke-farliga kemikalier, använda resurser på ett bra och ansvarsfullt sätt, att minska utsläpp till vatten och luft, att förbättra avloppsreningen och i allmänhet ett minskat fotavtryck på vår planet.

Vår målsättning är också att alla nya produkter i vårt sortiment ska leva upp till Sustainable Choice-märkningen, samt att senast år 2020 ha fasat ut alla fluorkarboner från våra vattenavstötande behandlingar.

Innovation för en hållbar outdoorindustri

Utvecklingen av nya sätt att ta fram hållbara material har precis börjat ta fart, och allting pekar mot att vi kommer se många nya lösningar framöver. Den utvecklingen ska vi vara en del av. Tillsammans med våra vänner i branschen tar vi steg för steg mot en hållbar outdoorindustri.

A sustainable outdoor industry. It’s possible.