Omställning till fluorkarbonfria DWR-behandlingar

De senaste säsongerna har vi alltmer gått över till fluorkarbonfria, hållbara och vattenavvisande DWR-behandlingar.

De fluorkarboner som traditionellt har använts i äldre DWR-behandlingar stöter effektivt bort väta och smuts. Därför användes de för att förlänga livslängden och förbättra funktionaliteten hos en lång rad olika outdoorprodukter. Dessa behandlingar innehåller dock beständiga kemikalier som kan orsaka skador på miljön samt bioackumulera i mänsklig kroppsvävnad. På Haglöfs satte vi upp ambitiösa mål för att ställa om alla våra DWR-behandlingar till fluorkarbonfria senast år 2020 – i en tid då det fortfarande inte fanns någon tydlig väg för att uppnå dessa mål.

Det här långsiktiga målet har drivit på omställningen och vi har lärt oss mycket på vägen – framför allt att det inte är så enkelt som det låter!

Genom åren har utbudet av fluorkarbonfria tekniker vuxit på marknaden, och alla tekniker fungerar olika och interagerar med tyger på unika sätt. Därför tar det tid och kraft att hitta rätt DWR-behandling för vart och ett av de material som vi använder, vilket gör att vi tvingas balansera omställningstakten utifrån tillgången till DWR-/tygkombinationer som uppfyller de funktionskrav vi förväntar oss av tekniska produkter av hög kvalitet.
Dessutom är fluorkarbonfria DWR-behandlingar generellt sett mindre hållbara och behöver impregneras om oftare – en annan faktor som vi var tvungna att ta hänsyn till.

Trots de här utmaningarna har vi lyckats ställa om över 95 procent av vårt sortiment till antingen ha fluorkarbonfri DWR eller ingen DWR alls.

De modeller som återstår är de som ställer allra högst krav när det gäller funktion och hållbarhet och där alternativa lösningar som har testats ännu inte uppfyller funktionskraven. Gore-Tex har i samråd med Greenpeace satt upp en tidslinje för att fasa ut fluorkarboner i sina DWR-behandlingar. Samarbetet är ett erkännande av det faktum att övergången till ersättningsmetoder med sämre funktion skapar andra problem och rent allmänt riskerar att få större miljöpåverkan. Läs mer om hur det går med Gore-Tex utfasningsplan här

Obs! Även när vi använder en PFC-fri DWR-behandling finns det alltid en risk att produkten oavsiktligt kontamineras och binder spårbara mängder genom kontakt med produkter som innehåller PFC och som finns på fabriken eller till och med i butiken.

Viktig information: På grund av en kommunikationsmiss mellan Haglöfs och våra materialleverantörer har ett antal ryggsäckar och väskor som levererades under våren 2018 fått fel information på etiketten. Detta innebär att våra återförsäljare fortfarande kan sälja produkter som felaktigt beskrivs ha en fluorkarbonfri DWR-behandling. Om du vill ha mer information om vilka produkter som berörs kan du kontakta sales@haglofs.se

 

A sustainable outdoor industry.
It’s possible!