Bomull

- En giftig kärlekshistoria

Bomull har använts i flera tusen år och är världens mest populära textilmaterial. Det är inte alls konstigt. Det är mjukt och skönt, svalkar bra när det är varmt och tål både höga temperaturer och slitage. Men bomull har samtidigt en smutsig historia med allt från slaveri till miljöförstöring. Idag är det en av världens mest problematiska råvaror på grund av den giftintensiva odlingen.

Konventionell bomull – den giftintensiva grödan

Bomull behöver enorma mängder sötvatten, ibland så mycket som 29 000 liter per kilo odlad bomull. Tyvärr är också odlingsförhållandena för bomull bäst där det finns minst dricksvatten, i soliga, torra klimat. Det är såklart ett allvarligt problem eftersom det i dessa områden lever människor som är beroende av rent dricksvatten. 

Den konventionella odlingen kräver också enorma mängder kemiska bekämpningsmedel och konstgödning. Det används mycket gifter generellt i världens jordbruk, men konventionell bomull är en av de absolut mest giftintensiva grödorna. Till exempel så används så mycket som 25% av all insektsbekämpning i världens samlade jordbruk för odlingen av bomull. Men ytan som bomull odlas på motsvarar bara 2,5 % av all odlingsbar jord. Kemikalierna stannar inte vid skadedjuren utan sprids vidare till andra organismer i näringskedjan, och kan på sikt rubba hela ekosystem. 

Ekologisk bomull – bättre för både natur och människa

Ekologisk bomull däremot odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgjorda gödslingsmedel. För oss är det självklart att bara använda ekologisk bomull eftersom inga giftiga eller persistenta kemikalier släpps ut i ekosystemet. De som arbetar på fälten och människor som bor i närheten slipper också få i sig dessa kemikalier som ofta orsakar huvudvärk, illamående, svimningar och svåra allergier, och som i vissa fall har det visat sig leda till allvarliga sjukdomar och dödsfall. Tyvärr utgör ekologisk bomull än så länge bara 0,1% av all bomull som odlas i världen. 

Nya innovationer

Efterfrågan på bomull ökar hela tiden. Samtidigt har jorden inte kapacitet att producera mer bomull än vi gör idag. Flera aktörer forskar därför på metoder för att kunna återvinna bomull. En utveckling som tar små steg hela tiden. Vi väntar med spänning på att kunna ta del av dessa nya textilier, och se om det kan vara ett alternativ till den ekologiskt odlade bomullen vi använder. 

Vad kan du göra?

Se till att de bomullsplaggen du köper är ekologiskt odlade, och gärna är från länder där vatten inte är en stor bristvara. Om du köper plagg utan blandade material är de enklare att återvinna. Ta hand om de bomullsplagg du har så att de håller länge, och lämna in till second hand eller återvinning när du inte längre behöver dem.  

A sustainable outdoor industry. 
It´s possible!