Antiodörbehandlingar

- Vi nöjer oss inte med silver

För att motverka dålig lukt har man länge tillsatt antibakteriella ämnen till tränings- och outdoorkläder. Ofta är det silverjoner man använder, men även andra ämnen. 
Hela poängen med dessa ämnen är att de dödar bakterierna som när de samlas kan producera dålig lukt. Problemet är att dessa ämnen samtidigt kan bli ett hot för andra levande organismer eftersom den antibakteriella behandlingen sällan stannar i plagget för alltid. När man tvättar sitt plagg följer ämnet med tvättvattnet ut i våra vattendrag och är i många fall helt borta från plagget efter så lite som tio tvättar. 

Antibakteriella ämnen är mycket giftiga för vattenlevande organismer. Redan i vattenreningsverken har de visat sig kunna skada de bakterier som behövs för att vattnet ska kunna renas. Flera av ämnena utgör också hälsorisker för oss människor genom att vara reproduktionsstörande. Vissa misstänks även bidra till ökad antibiotikaresistens. 

Antiodör istället för antibakteriell

På grund av detta valde vi för flera år sedan att helt sluta med antibakteriella behandlingar för att i stället satsa på nya, innovativa lösningar som motverkar dålig lukt i kläderna. 
Vår lösning heter LAVA™ och är en antiodörbehandling som inte är en biocid och därmed inte dödar några levande organismer. Istället används mikroporösa mineraler, zeoliter, som återfinns i exempelvis vulkanisk aska, men som även finns i vatten- och luftreningsfilter eller i tvättmedel istället för fosfor för att göra hårt vatten mjukt. Den variant vi använder är framställd för att hålla en mycket hög renhet. 

LAVA™ behandlingen, som är bluesign® godkänd, beter sig likt porerna i en tvättsvamp eller i en pimpsten, där svett absorberas på den mycket stora interna ytan så att ingen dålig lukt kan uppstå och varje tvätt sköljer ur svettpartiklarna ur det mikroporösa zeoliterna och återställer antiluktfunktionen.

Förutom att vara ett miljömässigt vinnande alternativ, så håller dessutom behandlingen med zeoliter betydligt bättre. Plaggen kan tvättas i minst 30-50 tvättar utan att tappa sin funktion.

Vi tror att innovationer som denna är avgörande för att lösa många av outdoorbranschens problem. Det är ett bra exempel på hur vi kan göra bättre produkter som samtidigt är bättre för miljön. 

A sustainable outdoor industry. 
It´s possible!