Här i Norden där vi har våra rötter är det uppenbart hur landskapet förändras år för år. Om vi inte hjälper till att bromsa dessa förändringar så kommer de att ha djupgående konsekvenser för framtida generationer. Och det är våra framtida generationer som vi måste ha i åtanke när vi skapar våra produkter. Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet, vårt klimatengagemang och hur det går för oss här nedan.

CLIMATE

OUR SUSTAINABILITY WORK

PROGRESS