TEMPERATURREKOMMENDATIONER

komfort, lägsta temperatur eller extrem?

Haglöfs sovsäckar testas många gånger med olika metoder innan de börjar tillverkas. Våra designers tar ut de första prototyperna under olika tester i fält och därefter testar olika team med professionella Haglöfs-vänner de olika modellerna och ger input. Slutligen genomgår sovsäckarna EN 13537-testet. Detta är ett branschtest som testar sovsäckar på ett objektivt och standardiserat sätt med hjälp av en docka i ett laboratorium. Syftet är att fastställa tre temperaturgränser som sedan anges inuti sovsäcken.

Temperature Recommendations

KOMFORT
Den lägre komfortgränsen vid vilken en sovsäcksanvändare i en avslappnad ställning, t.ex. liggande på rygg, är i allmänt jämviktstillstånd och helt enkelt inte känner sig kall (uppmätt med utgångspunkt från en genomsnittlig kvinna under vanliga användningsförhållanden).

LÄGRE GRÄNS
Den lägre gränsen vid vilken en sovsäcksanvändare i en hopkurad ställning är i allmänt jämviktstillstånd och helt enkelt inte känner sig kall (uppmätt med utgångspunkt från en genomsnittlig man under vanliga användningsförhållanden).

EXTREM
Den lägre extremtemperaturen vid vilken risken för kroppsskador till följd av hypotermi inträffar (uppmätt med utgångspunkt från en genomsnittlig kvinna under vanliga användningsförhållanden).