SKÖT OM DIN UTRUSTNING

- Ta hand om din utrustning så tar den hand om dig.


När du investerar i högkvalitativ friluftsutrustning är det ganska självklart att du vill ta väl hand om den så att den håller så länge som möjligt. När vi designar och tillverkar våra kläder och väljer ut rätt material är vi mycket noggranna med att de ska vara lätta att sköta. Vi tillverkar klädsel och utrustning som ska hålla – och vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av den.

Vår drivkraft är naturligtvis att våra kunder ska känna sig stolta över den utrustning de äger och känna sig trygga med att den kommer att skydda dem mot naturens och årstidernas växlande väderförhållanden år efter år. Men det är inte allt. Utrustning som håller länge och är lätt att sköta innehåller också en hållbarhetsdimension. I många fall är det bättre att återanvända än att köpa nytt – och genom att tillverka artiklar som håller gör vi detta möjligt.

Därför är våra kläder gjorda för att tåla tvätt. De är gjorda för att användas. Och de håller ännu längre om de förvaras under rätt förhållanden. På varje klädartikel och utrustning sitter en etikett med skötselanvisningar.

SKÖTSELRÅD

På sidan med skötselanvisningar får du tips om hur du sköter om din utrustning, lager för lager och beroende på material. Den sistnämnda punkten är extra viktig med tanke på att vi hela tiden använder och utvecklar nya material med olika skötselegenskaper – de måste skötas om på olika sätt för att fungera optimalt.

Utrustning som håller innebär minskad konsumtion – själva grunden för hållbarhet! De behöver inte bytas ut eller slängas den närmsta tiden. Produkterna visar vad de går för på nya sätt hela tiden. Och de värnar om både dig och miljön. Följ skötselanvisningarna till din utrustning så kan du vara säker på att den håller under en lång tid framöver.