Tävling – The Beautiful Struggle

Livet och vardagen bjuder ständigt på utmaningar, stora som små. Det ligger i vår natur att besegra dem. Men, det handlar inte alltid om att bestiga det högsta berget eller att utforska den där avlägsna glaciären. Det handlar snarare om de där morgnarna när regnet öser ner på din väg till jobbet eller när din hund envist vill gå ut på en promenad kl. 05.00 och du inget hellre vill än att ligga kvar i sängen. I vår kommer vi på Haglöfs att hylla de där vardagsutmaningarna och om du har tur kan din ta dig och din vän på ett riktigt äventyr till de vackra fjordarna i Norge. 

Tävla genom att dela med dig av dina utmaningar i vardagen med #thebeautifulstruggle och tagga @haglofs för att ha chansen att vinna. Tävlingen slutar 26/3. Du måste ha ett öppet konto för att kunna deltaga.  

 

Fjord AdventuresVinnaren och en vän får möjligheten att åka på en fantastisk resa till Sunnmøre Alps i Norge, och tillsammans med Haglöfs och Fjord Adventures utforska regionen. Läs mer om destinationen här www.fjordadventures.co .

Inkluderat i priset är flyg, hel-pension, guide, en varsin Haglöfs ECO Proof Jacka och olika aktiviteter arrangerade av Haglöfs och Fjord Adventures. Allt detta för 2 personer. 

Sunnmøre är ett område på Norges västkust, omringat av vackra fjordar och berg. Några av bergstopparna här är över 1700 meter höga och skjuter rakt upp från havet i fjorden. Området är välkänt bland vandrings- och skidåkningsentusiaster. 


 

VILLKOR
 
Tävlingen ”The beautiful struggle” (”tävlingen”) är ett initiativ som Haglöfs AB (”HAGLÖFS”) har tagit för att marknadsföra HAGLÖFS varumärke och produkter.
 • TÄVLINGSPERIOD OCH BIDRAG Tävlingen börjar 09.00 (CET) den 12 mars och slutar 23:59 (CET) den 26 mars 2018.
 • Deltagarna lämnar in bidrag till tävlingen genom att tagga Haglöfs i ett inlägg på sitt Instagram- eller Facebook-konto med #thebeautifulstruggle. Alla bidrag modereras av HAGLÖFS.
 • PRISER HAGLÖFS utser en vinnare efter tävlingsperiodens slut. Priset är en resa till Sunnmørsalperna i Norge. I resan ingår flygresa, transfer mellan Ålesunds flygplats och Sunnmøre, helinackordering, en ECO Proof Jacket var, en personlig guide och aktiviteter arrangerade av HAGLÖFS och Fjord Adventures. Resan äger rum mellan 30 juli och 2 augusti 2018.
 • Vinnarfotot kommer att läggas ut på HAGLÖFS Facebook- och Instagram-konton.  
 • Vinnaren utses av HAGLÖFS efter tävlingsperiodens slut.

 

Allmänna villkor: Kontakta online@haglofs.se vid eventuella frågor eller kommentarer.
 1. Tävlingen anordnas av Haglöfs AB, Henry Bergstens väg 3, 17669 Järfälla, Sverige (benämns hädanefter ”HAGLÖFS”).
 2. ”Moderator” för tävlingen är HAGLÖFS.
 3. Tävlingen börjar 09.00 (CET) den 12 mars och slutar 23:59 (CET) den 26 mars 2018.
 4. Tävlingen är öppen för alla som har fyllt 18 år och som endast deltar i privat syfte. Direktörer, chefer, medarbetare och annan personal på HAGLÖFS samt familjemedlemmar till dessa, byråer involverade i utarbetandet av denna tävling, närstående bolag och övriga personer som är involverade i tävlingen får inte delta i tävlingen.
 5. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 6. Deltagarna lämnar in sitt bidrag till tävlingen genom att tagga en bild på sitt Instagram- eller Facebook-konto. Deltagarna ska tagga Haglöfs genom att använda hashtaggen #thebeautifulstruggle.
 7. Endast deltagare som har laddat upp ett foto som bekräftats av moderatorn är kvalificerade att vinna ovan beskrivna pris.
 8. Tävlingens moderator bedömer de inlämnade bidragen och godkänner eller avvisar dem.
 9. Det som moderatorn bedömer är
  a) om innehållet är lämpligt för tävlingen med avseende på strävan efter att ta det mest originella fotot
  b) om innehållet stämmer bra in på HAGLÖFS varumärkesprofil
  c) om innehållet kan innebära intrång i tredje mans rättigheter
  d) om innehållet på något sätt strider mot reglerna i punkt 16.
 10. Moderatorn förbehåller sig rätten att avvisa inlämnade bidrag utan att uppge anledning.
 11. Deltagarna kan lämna in sina bidrag genom ladda upp dem via följande kanaler:
  Instagram
  Facebook
 12. Genom att delta i tävlingen och lämna in fotografiska alster eller videoalster beviljar varje deltagare HAGLÖFS en icke-exklusiv, icke-överförbar, vidarelicensierbar, royaltyfri, världsomfattande licens att nyttja de immateriella rättigheterna i alstret. Varje deltagare försäkrar att han eller hon är ensam ägare till de immateriella rättigheterna i det uppladdade och/eller taggade alstret och ska hålla HAGLÖFS skadeslöst för alla eventuella anspråk på immateriella rättigheter i det uppladdade och/eller taggade alstret.
 13. Vinnarna tillkännages den 29 mars 2018. Alla tävlandes bidrag kan komma att läggas ut på följande kanaler:
  HAGLÖFS webbplats (www.haglofs.com), HAGLÖFS Facebook-sida  och HAGLÖFS Instagram-sida.
 14. Alla vinnare kontaktas inom 14 dagar efter tillkännagivandet. Om HAGLÖFS av någon anledning inte kan nå förstapristagaren och andrapristagaren inom två veckor från tillkännagivandet förbehåller sig HAGLÖFS rätten att efter egen bedömning välja en annan vinnare.
 15. Alla bidrag måste ha inkommit före tävlingsperioden slut för att kunna ingå i tävlingen. HAGLÖFS beslut om hur tävlingen och valet av de potentiella vinnarna ska administreras och genomföras är i alla avseenden slutgiltigt och bindande för tävlingen och kan inte diskuteras med HAGLÖFS via någon korrespondens.
 16. Priset kan inte lösas in i kontanter eller ersättas med något annat, förutom efter HAGLÖFS egen bedömning. Priserna, eller någon del av priserna, kan inte återlämnas, överlåtas, bytas ut eller lösas in i kontanter.
 17. Bidrag som inte uppfyller villkoren ogiltigförklaras. Vinnarna kan behöva lämna in en skriftlig försäkran om att de godkänner alla villkor för tävlingen.
 18. Varje deltagare ska acceptera följande:
  - HAGLÖFS har rätt (men är inte skyldigt) att övervaka, granska, ta bort och avvisa inlämnade bidrag eller del av inlämnat bidrag och varje deltagare intygar att han eller hon är ensam ansvarig för innehållet i sitt inlämnade bidrag.
  - Deltagarna får inte använda tävlingen för att ge uttryck för sina politiska eller religiösa åsikter, pornografi, oanständighet, vulgaritet, hat, bigotteri, rasism eller våldsförhärligande.
  - HAGLÖFS har rätt att neka allt som gynnar deltagarens egna produkter eller tjänster eller tredje mans produkter eller tjänster.
  - HAGLÖFS har rätt att neka bidrag som innehåller stötande, förolämpande, oanständigt, hämndlystet, ekivokt, omoraliskt, aggressivt, sexuellt orienterat, rasistiskt, förlöjligande, ärekränkande eller diskriminerande material eller material som på annat sätt är opassande eller otillbörligt eller som HAGLÖFS efter egen bedömning anser som oacceptabelt på annat sätt.
  - Inga bidrag får strida mot tillämpliga lagar eller bestämmelser eller göra intrång i tredje mans rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, personer som inte har gett sin tillåtelse att deras bild lämnas in och innehåller upphovsrättsskyddade alster eller namn, logotyper eller registrerade varumärken utan rättighetsinnehavarens medgivande.
  - Inga bidrag får på något sätt tillfoga HAGLÖFS, dess koncernbolag, företrädare och/eller HAGLÖFS varumärke någon skada.
  - Deltagarna får inte ladda upp eller publicera något material som innehåller virus eller annan datorkod, filer eller program avsedda att avbryta, förstöra eller begränsa användningen av några program eller enheter.
  - HAGLÖFS vidhåller rätten att utesluta deltagare från tävlingen och radera inlämnade bidrag som inte uppfyller dessa allmänna uppföranderegler eller är på annat sätt strider mot villkoren.
  - Om en deltagare skickar in ett bidrag som innehåller bilder på underårig försäkrar deltagaren att han eller hon är den skildrade underårigas vårdnadshavare och ger sitt medgivande till att den underåriga får visas i bidraget.
  - HAGLÖFS förbehåller sig uttryckligen rätten att efter egen bedömning neka eller ta bort en deltagares inlämnade bidrag om HAGLÖFS fastställer att deltagaren inte följer alla regler och bestämmelser häri.
 19. Om någon del av tävlingen av någon anledning inte kan genomföras helt som planerat, till exempel på grund av datorvirus, telenätfel, buggar, manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniskt fel eller annan orsak utom HAGLÖFS kontroll, förbehåller sig HAGLÖFS rätten att efter egen bedömning ställa in, avbryta, ändra eller pausa tävlingen eller vid behov ogiltigförklara de bidrag som berörs.
 20. HAGLÖFS förbehåller sig rätten att efter egen bedömning diskvalificera personer som visar sig ha manipulerat HAGLÖFS inlämningsprocess eller genomförande av tävlingen eller handlat i strid mot villkoren eller på ett osportsligt eller störande sätt.
 21. HAGLÖFS samlar in personuppgifter från vinnarna för att kunna överlämna priset och får lämna ut sådan information till tredje man endast i detta syfte.
 22. Deltagare som vill komma åt, uppdatera eller korrigera sina personuppgifter ska vända sig direkt till HAGLÖFS. Alla personuppgifter behandlas enligt HAGLÖFS integritetspolicy, som finns tillgänglig på www.haglofs.com. Bidragen samt eventuell upphovsrätt i bidragen övergår helt till HAGLÖFS.
 23. Haglöfs kontaktar vinnarna på något av följande sätt:
  a) E-post
  b) Sociala medier: Instagram eller Facebook
 24. HAGLÖFS (inklusive dess chefer, medarbetare och företrädare) friskriver sig från allt ansvar (inklusive vårdslöshet) för alla personskador eller andra förluster eller skador som på annat sätt uppstår till följd av eller direkt eller indirekt i anslutning till tävlingen, priserna (inklusive aktiviteterna som utförs under High Camp), tekniska problem eller funktionsfel i utrustning (oavsett om det sker under HAGLÖFS kontroll eller inte).
 25. I den utsträckning tillämplig lag medger det ska alla deltagare i tävlingen acceptera att hålla HAGLÖFS och dess koncernbolag, leverantörer, distributörer, moderbolag och HAGLÖFS alla chefer, direktörer, medarbetare och företrädare skadeslösa för alla krav eller skadeståndsanspråk, inklusive, men inte begränsat till, avseende personskada, dödsfall eller skada på eller förlust av egendom, som uppstår till följd av deltagande i tävlingen eller mottagande eller användande eller felaktigt användande av eventuellt pris.
 26. Klagomål. Eventuella klagomål angående tävlingen skickas i e-postmeddelande till online@haglofs.se
 27. HAGLÖFS förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet i dessa villkor med retroaktiv verkan utan föregående meddelande om det anses nödvändigt för att tävlingen ska kunna genomföras på ett bra sätt, men utan att deltagarna påverkas negativt av det.
 28. Dessa regler ska tillämpas och tolkas enligt svensk rätt och alla eventuella tvister som uppstår med anledning av reglerna ska avgöras av domstol i Stockholm, Sverige.