Robin Trygg

Alpinist

Robin är en klättrare med ett väldigt stort hjärta. Han är oftast på resande fot för att möta nya berg och nya människor. 2011 blev han yngste svensk att bestiga Mount Everest från sydsidan, och 2015 återvände han för klättra nordsidan men stoppades av den stora jordbävningen som ödelade Nepal. I det skedet valde han istället att lägga all sin klätterenergi på att hjälpa invånarna komma på fötter igen. Året därpå gav han nordsidan ett nytt försök och lyckades! Idag är Robin förste och ende svensk attatt ha bestigit Mount Everest från både nord- och sydsidan.

Robin Trygg
Robin Trygg
Robin Trygg
Robin Trygg
Robin Trygg
Robin Trygg
Robin Trygg
Robin Trygg
Robin Trygg
Robin Trygg