Generelle vilkår

1. HAGLÖFS IDENTITET

1.1. I disse generelle vilkår og på nettsiden er refererer "HAGLÖFS" eller "Vi" til Haglöfs AS, et norsk aksjeselskap med registrert adresse Mølleparken 2, NO-0459 OSLO, (Norge), Haglöfs hovedkontor har adresse Mølleparken 2, NO-0459 OSLO, (Norge), e-postadress: customerservice@haglofs.com. Haglöfs AS er registrert hos Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 914 760 887, og momsregisternummer NO914760887MVA. 


2. UTSTREKNING

2.1. Disse generelle vilkår gjelder for alle Haglöfs tilbud om produkter til salgs på nettsiden ("Nettsiden"). Hvis du gjør en bestilling fra Haglöfs godkjenner du dermed disse generelle vilkår. 

2.2. Vær oppmerksom på at disse generelle vilkår når som helst kan endres og du bør kontrollere om de generelle vilkår er endret før dubestiller noen produkter.


3. BESTILLINGSRUTINER

3.1. På nettsiden kan du bestille de produkter som vises på nettsiden, til de priser som oppgis på nettsiden.

3.2. Du kan gjøre en bestilling forutsatt at du:
a) oppgir korrekt navn og adresse, telefonnummer, e-postadresse, betalingsopplysninger og andre nødvendige opplysninger;
b) oppgir en leveringsadresse i Norge; samt 
c:) har et gyldig betalings- eller kredittkort.

3.3. En bestilling gjennomføres når du klikker på knappen "BETAL NÅ" på kassasiden. 

3.4. Før du bekrefter bestillingen din vil du få mulighet til å gå gjennom bestillingen, lese og godkjenne de generelle vilkårene, kontrollere totalpris for bestillingen og de opplysninger du har oppgit, slik at du kan korrigere eventuelle feil. 

3.5. Bestillingen din utgjør en forespørsel fra deg om å kunne kjøpe de aktuelle produktet for den oppgitte prisen, men er ikke bindende for Haglöfs. Alle bestillinger må senere godkjennes av Haglöfs. 

3.6. Når Haglöfs tar imot bestillingen din vil Haglöfs sende en melding til den e-postadressen du har oppgitt med en bekreftelse på at bestillingen er mottatt, sammen med en spesifikasjon av det bestilte produktet. E-postmeldingen sendes av Haglöfs så snart det er mulig, innenfor rimelig tid. E-postmeldingen utgjør ingen godkjennelse av bestillingen din, men er en bekreftelse på at Haglöfs har mottatt bestillingen.


4. INNGÅELSE AV AVTALE

4.1. Når din bestilling mottas kontrollerer Haglöfs om det aktuelle produktet finnes på lager. Et avtale mellom deg og Haglöfs inngås først når Haglöfs sender en e-postmelding til deg som bekrefter (ordrebekreftelse) at det bestilte produktet helt eller delvis finnes på lager og er blitt sendt.

4.2. Haglöfs sparer ikke noen tilgjengelig kopi av avtalen din, så vi ber deg laste ned, lagre og/eller skrive ut en kopi av ordrebekreftelsen din sammen med disse generelle vilkår.


5. PRISER

5.1. Den prisen som skal betales for et produkt er den prisen som gjelder når du utfører bestillingen din. Prisen oppgis i bekreftelsen på mottatt bestilling og i ordrebekreftelsen. 

5.2. Alle priser inkluderer mva.

5.3. Alle priser på nettsiden er oppgitt eksklusive frakt. Fraktkostanden vises separat i kassen og legges til totalprisen. 


6. FEIL

6.1. På tross at vi gjør vårt beste er det alltid en mulighet for at produktbeskrivelse eller pris for et produkt vi selger ikke er oppgitt korrekt på nettsiden. Hvis feilen gjelder et produkt du har bestilt vil vi meddelge deg på e-post om at vi ikke godkjenner bestillingen din og at bestillingen annulleres. Du kan gjennomføre en ny bestilling når vi har rettet opp feilen på nettsiden.


7. UTEBLITT LEVERANSE OG HEVING

7.1 Hvis Haglöfs etter avtaleinngåelse oppdager at Haglöfs på grunn av en årsak som ligger utenfor Haglöfs kontroll ikke lenger kan levere de bestilte produktene (for eksempel at forsendelsen er forsvunnet under transport), kan Haglöfs si opp avtalen. Haglöfs vil omgående informere deg og tilbakebetale eventuelle betalinger.


8. PRODUKTOVERENSTEMMELSE

8.1. Produktet har den spesifikasjon som er oppgitt i produktbeskrivelsen på nettsiden. Omfanget av vår garantiservice til kundene er beskrevet på nettsiden. Til tross for vår innsats for å vise våre produkter korrekt på nettsiden, kan produktets farger avvike fra originalen, da skjermen på datamaskinen eller mobilenheten din kan påvirke fargenes utseende. 

8.2. Vi ber deg undersøke det aktuelle produktets spesifikasjoner og egenskaper ved å nøye lese produktets bruksanvisningene før du bestiller produktet. Bruksanvisningene finner du på nettsiden. Hvis du har spørsmål om produktet, ber vi deg kontakte oss før du kjøper produktet.

8.3. Vi selger produktet til deg for det spesifikke formål som oppgis i vårt tilbud på nettsiden. Vi oppfordrer deg å kontrollere det utpekte bruksområdet for produktet før du kjøper det, så du er sikker på at du kjøper et produkt som oppfyller dine behov. Vi ber deg sørge for at produktet ikke benyttes for et annet formål enn det som er oppgitt av oss. Hvis produktet ikke benyttes for sitt tenkte formål, kan dette medføre en forringing av produktets kvalitet, funksjon, levetid og utseende og kan i verste fall medføre skade på produktet eller brukeren av produktet. 

8.4. Du må behandlet produktet med varsomhet og behandle og bruke det med omhu. Nytteformålet av produktet og produktes levetid kommer i stor grad til å avhenge av hvordan du behandler produktet. For å få størst mulig utbytte av produktet er det viktig at du behandler det i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene som finnes på nettsiden. Vi ber deg om å oppdatere deg på vedlikeholdsinstruksjonene før du kjøper et produkt, så du er klar over spesifikke vedlikeholdskrav før du kjøper det. 

8.5. Vær spesielt oppmerksom ved vask og rengjøring av produktet: hvis du ikke følger vaskeinstruksjonene eller bruker feilaktige vaskemiddel, kan dette gi skade på produktet, så vel som riper, hull, blekning, nopper, krymping eller annen skade (for eksempel fargeblødning og ødelagt impregnering) av produktet. 

8.6. Selv om produktet behandles i henhodl til vedlikehold- og bruksinstruksjonene, må man regne med at produktets farge blekner med tiden på grunn av vær, sollys og/eller selve bruken.


9. BETALING

9.1. Betaling for et bestilt produkt kan gjøres på følgende måter:
Kreditt-/betalingskort (MasterCard eller Visa): Du må fylle inn navnet eksakt som det er oppgitt på kredittkortet. Vi kommer ikke til å debitere kortet ditt før vi sender varene til deg.
PayPal: Se PayPals generelle vilkår, gå videre til deres nettside: [https://www.paypal.com/se/home].
Klarna: Se Klarnas generelle vilkår, gå videre til deres nettside: [https://www.klarna.com/se]


10. LEVERANSE

10.1. Haglöfs forplikter seg til å levere alle produkter du bestilte senest 30 (tretti) dager etter at bestillingsbekreftelse er sendt deg fra Haglöfs bestillingsbekreftelse. 

10.2. Hvis bestillingen ikke leveres innen 30 dager har du rett til å si opp avtalen og be om tilbakebetaling. 


11. RETT TIL AVBESTILLING OG TILBAKEBETALING FOR PRODUKTER SOM IKKE HAR FEIL

11.1. Hvis du har utført en bestilling som du vil endre eller angre ber vi deg om å snarest mulig kontakte vår kundeservice på telefon 80 01 55 65 eller via e-post til customerservice@haglofs.com, så bekrefter vi avbestillingen din med e-post. Hvis bestillingen allerede er sendt kan du bli tvunget til å vente til du har mottatt produktet og bruke vår normale rutine for returer, som beskrevet nedenfor.
Gjelder det spørsmål om engros, kontakt sales@haglofs.se 80 01 55 65


11.2. Vi gjør vårt ytterste for at du skal være fornøyd med kjøpet ditt. Hvis du av en grunn ikke skulle være helt fornøyd med et mottatt produkt, kan du heve kjøpet innen 30 dager fra mottak av ikke-rabattert produkt. Bruk returskjemaet som var vedlagt forsendelsen din, eller kontakt en av våre medarbeidere på kundeservice via e-post til customerservice@haglofs.se eller ring 80 01 55 65. Det finnes også et angrerettskjema tilgjengelig på forbrukerrådets hjemmeside. Dette er et standardskjema som kan brukes om du vil benytte deg av angreretten din, i henhold til kapittel 2. 10 § DAL. Klikk her 

11.3. Hvis du annullerer avtalen skal Haglöfs tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, eksklusive eventuelle avgifter for frakt og returfrakt (hvis du returnerer produktet i henhold til den returinformasjonen og med det returskjemaet du fikk sammen med det leverte produktet) så snart som mulig og ikke senere enn 14 dager fra den dagen vi ble informert om din beslutning om å annullere avtalen. Haglöfs tilbakebetaler pengene med samme betalingsmåte som du brukte for den opprinnelige betalingen, med mindre du uttrykkelig har gitt oss beskjed om noe annet. Du vil ikke belastes noen avgifter på grunn av tilbakebetalingen. 

11.4. Haglöfs kan vente med en tilbakebetaling til det som intreffer først av enten, at Haglöfs får tilbake produktet, eller at du fremviser bevis på at produktet er returnert. Vi opplyser deg på e-post når Haglöfs har avsluttet håndteringen av returen din. 

11.5. For å unngå ansvar for eventuelle skader på produktet som følge av andre handlinger enn det som kreves for å kontrollere produktets karakter, egenskaper og funksjon skal du returnere produktet i den stand du tok i mot det, det vil si ubrukt, ikke vasket, uforandret og uskadd og med alle opprinnelige etiketter på plass.

11.6. For informasjon om hvordan du sender tilbake produktet ditt til oss, se returinformasjonen som var vedlagt det leverte produktet, eller som du finner på Haglöfs nettside.


12. RETT TIL ANNULLERING OG TILBAKEBETALING FOR PRODUKTER MED FEIL

12.1. Hvis du vil returnere et produkt med feil eller skade, kan du kostnadsfritt kotnakte vårt personale hos kundeservice på telefon 80 01 55 65 eller via e-post til customerservice@haglofs.se for videre instruksjoner. Våre normale arbeidstider er mandager til torsdager 07:30–16:30, samt fredager 07:30–15:00.

12.2. Vi kan kreve at du returnerer produktene til oss før vi behandler tilbakebetalingen din. Informasjon om hvordan du returnerer produktet ditt er å finne i returskjemaet som fulgte med når produktet ble levert. Når vi har tatt imot produktet og bekreftet feilen eller skaden, vil vi behandle tilbakebetalingen din. Vi opplyser deg på e-post når Haglöfs har avsluttet håndteringen av returen din. Vær oppmerksom på at produktet må være kjøpt på nettsiden for at vi skal kunne ta imot din returnerte vare. 

12.3. Haglöfs skal straks refundere alle mottatte betalinger fra deg, inkludert kostnaden for produktet og leveransen, samt fraktkostnadene for å returnere produktet. Haglöfs tilbakebetaler pengene med samme betalingsmåte som du brukte for den opprinnelige betalingen, med mindre du uttrykkelig ber oss om noe annet. Du vil ikke belastes noen avgifter på grunn av tilbakebetalingen.


13. ANSVAR

13.1. Vi er ikke ansvarlige for skade som følge av at produktet ikke håndteres i henhold til bruksanvisningen eller ikke brukes i henhold til bruksanvisningen eller hvis produktet brukes til andre formål enn det det ble solgt for. 

13.2. Vi tar ikke ansvar for indirekte skade, følgeskade eller økonomisk skade, inkludert men ikke begrenset til uteblitt gevinst, inntekt, forretningsmulighet eller inntekt, tapt goodwill eller skadet rykte som oppstår ut av eller i forbindelse med disse generelle vilkårene.

13.3. Ingenting i disse generelle vilkårene skal utelukke eller begrense vårt ansvar for død eller personskade som påvirker deg som følge av uaktsomhet fra vår side.


14. PERSONOPPLYSNINGER

14.1. Når du gjennomfører en bestilling på nettsiden vår kommer du til å oppgi personopplysninger til oss. Vår innsamling og bruk av dine personopplysninger vil skje under de vilkår som oppgis i Haglöfs retningslinjer for personvern. Våre retningslinjer for personvern finner du på nettsiden under koblingen Retningslinjer for personvern.

14.2. Her kan du lese ASICS Policy og endre og oppdatere Min konto.


15. GJELDENDE LOVGIVNING

15.1. Norsk lov gjelder alle juridiske forhold mellom deg og Haglöfs.


16. KLAGER

16.1.  Hvis Haglöfs har håndtert en bestilling feil, hvis du har noen klager eller hvis du vil kontakte Haglöfs av annen grunn, ber vi deg kontakte oss på telefon 80 01 55 65 eller via e-post til customerservice@haglofs.com så gjør vi vårt beste for å hjelpe deg. Våre normale arbeidstider er mandager til torsdager 07:30–16:30, samt fredager 07:30–15:00. Hagløfs AS, et norsk aksjeselskap med registrert adresse på Mølleparken 2, NO-0459 OSLO, (Norge). Haglöfs AS är registrert hos Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 914 760 887, og momsregisternummer NO914760887MVA.