FNs globale bærekraftsmål

– Veien mot FNs globale bærekraftsmål

De nå antatte globale målene for en bærekraftig sosial og økonomisk utvikling presentert i FN United Nations Sustainable development goals (UN SDG's), eller rett og slett 'SDG', i kombinasjon med den vellykkede globale klimakonferansen, COP21 som ble holdt i Paris i 2015, i FNs regi har gitt en ny verdensomspennende energi og fokus på å nå nye kvantifiserte klima- og bærekraftsmål frem til 2030.

Her er et utvalg av hvordan vi jobber med, mer eller mindre, alle de globale bærekraftige utviklingsmålene – vanligvis med flere av dem samtidig.

Mål 5 – Likestilling.

Fra et Haglöfs AB globalt som en arbeidsplass med like muligheter, der hardt arbeid i større grad enn individets kjønn belønnes og får oppmerksomhet, til at en rundt hele verden ansetter et flertall av kvinner som dermed får større innflytelse i form av å fungere som forsørgere i produksjonslandene våre.

Mål 8 – ANSTENDIGE ARBEIDSVILKÅR OG ØKONOMISK VEKST.

Hvert år finner tusenvis av mennesker sin første skikkelige jobb i tekstilindustrien. Haglöfs jobber hardt sammen med andre merkevarer i tekstilindustrien, å etterstrebe etter ikke bare en minstelønn, men mer en lønn å leve av i hele verden, i form av medlemskapet vårt i non-profitt organisasjonen Foundation Fair Wear Foundation – noen ganger med særskilt fokus på 'Levelønnsprosjekter'. Målet er at det skal være litt penger igjen på konto på slutten av dagen. (Dette arbeidet fører oss også til å innlemme arbeid mot SDGs # 1, # 2, # 3, # 4, # 9, # 10, # 11 & # 12)

Mål 12 – Bærekraftig forbruk og produksjon.

Å ta fornuftige valg er vår viktigste oppgave; fra sporbart dun fra ansvarlige leverandører, der dyrene kan vandre fritt frem til de avlives, til matkonsumet der vi tar vare på restene (dvs. dunet); et bluesign®-godkjente tøy av resirkulert og resirkulerbar polyester uten farlige kjemikalier, minimert vann- og energiforbruk (også relatert til SDG # 6, # 7, # 14 & # 15) eller det å velge å ikke produsere i land der vi finner arbeidstakerlovgivningen tvilsom, usikker eller hvor en borgerkrig bobler under overflaten (også forbundet med SDG # 16). Det å ta ansvaret vårt er kjernen i det hele.

MÅL 13 – Bekjempe klimaendringer.

Produktene våre avgir et avtrykk på kloden, men vi er fast bestemt på å minimere vår innvirkning på mennesker og miljø. Vi gjør vårt beste ved å produsere varer av god kvalitet som varer lengre. Vi jobber til og med å gradvis redusere C02-fotavtrykket vårt gjennom å klimakompensere persontransportene våre og ved å spre kunnskap om klimaendringer – som er et eksempel på bidraget for å redusere den totale påvirkningen vår, men mer arbeid trengs da dette er en stor utfordring!

Mål 17 – Grensesprengende og globale partnerskap

Å arbeide med mange forskjellige partnere; fra kolleger i bransjen for å ha en større mulighet til å drive frem en positiv endring i produksjonsforhold (SDG # 9), i tillegg til at vi sammen med bevisste forbrukere og forskningseliten innenfor kjemikalier og spredningsmodeller i ryggen bestemmer oss for å fase ut alle fluorkarbonbaserte vannavstøtende behandlinger, og samtidig opprettholde høy funksjonalitet og lang levetid (SDG # 12), til å samarbeide med eksterne eksperter på klimakompensasjon til vår interne logistikk (nærmer oss dermed SDG # 13). Alt sammen et bevis på at partnerskap for varig bærekraftig forandring virker.

A sustainable outdoor industry.
It's possible!