Det økologiske avtrykket vårt

– Et redusert avtrykk

Produktene våre avgir et avtrykk på kloden, men vi er fast bestemt på å minimere vår innvirkning på mennesker og miljø. Vi gjør vårt beste ved å produsere varer av god kvalitet som varer lengre. Vi jobber til og med å gradvis redusere C02-fotavtrykket vårt gjennom å klimakompensere persontransportene våre, og ved å spre kunnskap om klimaendringer – som er et eksempel på bidraget for å redusere den totale påvirkningen vår, men mye mer arbeid trengs innenfor dette området.

Begynn med å produsere de beste og minst miljøskadelige produktene

Sustainable Choice er vår måte å løfte frem de produktene hvor vi har kommet lengst med vår innsats for bærekraft. Ved å merke de produktene som er mest avanserte når det gjelder bærekraft med Sustainable Choice-symbolet, gir vi forhandlerne mulighet til å tilby kundene produkter som har en enda lavere miljøpåvirkning, og å gi forbrukeren veiledning for å gjøre et aktivt, bærekraftig valg.

Valg av logistikk for å redusere utslipp

All logistikk utføres i samarbeid med partnere som har en høy bærekraftprofil, og vi prøver alltid å begrense luftfrakt så mye som mulig.

Flesteparten av Haglöfs transport fra Asia til hovedlageret vårt i Avesta går med containere som transporteres til Göteborg sjøveien. Transporten fra Gøteborg til vårt hovedlager skjer ved hjelp av tog eller lastebil. Selv om dette ikke er det raskeste alternativet så er det den mest effektive måten å redusere klimagassutslippene fra logistikk.

Fra EU-produsentene transporteres varene vanligvis på lastebiler, men vi holder nå øye med utviklingen av jernbanelogistikk i EU for å kunne bruke jernbanebasert logistikk i fremtiden.

Slik gjør vi det bedre i egen virksomhet

I tillegg til kontinuerlig forbedring av produktets bærekraft, jobber vi for å redusere energiforbruket og klimagassutslippene alle steder vi kan. Det inkluderer både store og små tiltak, fra omhyggelig planlegging av logistikk og produksjon i høyteknologiske fabrikker, via retningslinjer for bedriftsreiser, velge riktige firmabiler og konferanse- og møterom, til resirkuleringsprogrammer og kun tilbyr økologisk frukt og fairtrade-kaffe på arbeidsplassen vår.

Elektrisiteten vi bruker på kontorene våre, på lageret og butikkene i Sverige kommer utelukkende fra fornybare energikilder som vind, vann og biomasse. Vi jobber også med å identifisere tiltak for ytterligere energibesparelser.

Intern reisepolicy gir råd for bedre reiser

Bærekraftspolicyen vår fremsnakker reiser med så lite miljøpåvirkning som mulig. Vi stiller strenge og stadig høyere krav til redusert CO2-utslipp fra firmabilene våre hvert eneste år. Fra 2016 er utslippene fra personbiler lavere enn noensinne.
 
Ved å erstatte fysiske møter med digitale møter og bevisst reise med tog når det er mulig, i tillegg til at vi fortsetter å redusere antall flyreiser, gjør at vi reduserer karbonutslippet fra forretningsreisene våre ytterligere.

Alle forretningsreisene våre er klimakompenserte

Haglöfs gjennomfører klimakompensasjon for forretningsreisene våre gjennom et partnerskap med Tricorona Climate Partner; ved å finansiere Jilin Zhenlai Mali-vindkraftprosjekt i Jilin-provinsen i nordøst-Kina.

Jilin Mali består av 33 vindturbiner og ligger i et område dominert av kraftverk som produserer kullbasert elektrisitet. Jilin Mali er godkjent og sertifisert under både Kyoto-protokollens CDM og Gold Standard.

A sustainable outdoor industry.
It's possible!