Monsteret i skapet

– Hva er det som lusker i skapet ditt? Hvis materialene ikke er sertifisert som rene, er det umulig å si hva slags kjemikalier som har blitt brukt under produksjonen – og som kanskje sitter igjen i dem.

En ny dimensjon av bærekraft.

Kvaliteten og ytelsen til materialene vi bruker er ekstremt viktig for oss. Men vi har også påtatt oss oppgaven om å redusere den negative miljøpåvirkningen fra hvert produkt, så mye vi kan. Å balansere disse to faktorene er drivkraften bak alt vi gjør. En av måtene vi kan gjøre dette på, er gjennom bruk av Bluesign®-godkjente materialer.

Bluesign®: den mest effektive standarden som finnes

Disse materialene må møte alle standardene som er angitt av Bluesign® – det strengeste frivillige sertifiseringssystemet for tekstil- og materialprodusenter, og som er laget for å møte de høyeste miljøstandardene. Vi velger alltid Bluesign®-godkjente materialer og kanter til produktene våre.

Sertifiseringen og fordelene den gir

Bluesign®-godkjente materialer er materialer som kun har blitt behandlet med bærekraftige behandlinger. Disse behandlingene påføres deretter gjennom prosesser som er sertifisert som rene. En "forbudsliste" med rundt 900 farlige kjemikaler har også blitt opprettet – bruk av noen av disse betyr at materialet ikke blir klassifisert som Bluesign®-godkjent. Det er også mer: sertifiserte materialer er også materialer som under produksjonen:

• har brukt naturresurser på en fornuftig og ansvarlig måte

• har et begrenset forbruk av råmaterialer

• har reduserte utslipp til vann og luft

• benytter korrekt håndtering og forbedret behandling av spillvann

• har et kontrollert økologisk fotavtrykk

Når vi tar i bruk disse materialene og lager produkter av dem, og vi klarer å lage dem av minst 90 % Bluesign®-godkjente materialer og minst 30 % Bluesign®-godkjent tilbehør, kan de offisielt klassifiseres som Bluesign®-godkjente produkter.

Haglöfs og Bluesign®: vi leder an i industrien

De fleste av tekstilproduktene våre er Bluesign®-godkjente, noe som plasserer oss i tetgruppen for vår industri.

Haglöfs ble partner med Bluesign®-systemet i 2008. Siden den tid har vi prøvd å sørge for at materialleverandørene våre innretter seg etter retningslinjene i systemet. Vi må jobbe i et tett samarbeid for å oppnå dette. Alt må gjøres riktig helt fra begynnelsen, fra selve kjernen, i stedet for å prøve å identifisere ting i "enden av løpet".

A sustainable outdoor industry. It’s possible.