TA VARE PÅ UTSTYRET DITT

– Ta vare på utstyret ditt, så tar utstyret vare på deg.


Når du investerer i utendørsutstyr av høy kvalitet, er det ganske åpenbart at du vil ta vare på det så lenge som overhode mulig. Når vi designer og produserer klærne våre og velger materiale, er vi veldig nøye på at de skal være lett å ta vare på. Vi produserer klær og utstyr som skal holde lenge – og vi vil at du skal få mest mulig ut av det.

Vår drivkraft er at våre kunder skal føle seg stolte av det utstyret de bruker, og føle seg trygg på at utstyret vil beskytte dem mot skiftende værforhold og årstider, år etter år. Men det er ikke alt. Utstyr som holder lenge, og som er lett å ta vare på, har også en bærekraftsdimensjon. I mange tilfeller er det bedre å gjenvinne enn å kjøpe nytt, og ved å produsere produkter som har lang varighet så gjør vi dette mulig.

Derfor er klærne våre laget for å kunne vaskes. De er laget for å brukes. Og de varer enda lengre hvis de oppbevares under de rette forhold. Det er festet en etikett med bruksanvisning på alle produktene våre.

VEDLIKEHOLDSRÅD

På siden for vedlikeholdsanvisninger finner du tips om hvordan du vedlikeholder utstyret ditt, lag for lag og avhengig av materialtype. Det sistnevnte punktet er ekstra viktig da vi kontinuerlig bruker og utvikler nye materialer med ulike bruksegenskaper – de må vedlikeholdes på forskjellige måter for å fungere optimalt.

Utstyr med lang varighet innebærer redusert forbruk – selve grunnlaget for bærekraft! De trenger ikke byttes ut eller kastes i nær fremtid. Produktene viser hva de er god for på nye måter hele tiden. Og de verner om både deg og miljøet. Hvis du følger vedlikeholdsanvisningen som følger med utstyret ditt, kan du være trygg på at det varer i lang tid fremover.