Vastuuvapauslauseke

Sivuston käyttö

Seuraavia yleisiä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan käynteihisi Haglöfs AB:n (”HAGLÖFS”) verkkosivustolla (”Sivusto”) ja sivuston käyttöösi.

Immateriaaliomaisuus

Kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit, mallioikeudet, patentit ja muut (sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät) immateriaalioikeudet Sivustoon ja sen sisältöön (sovellukset mukaan lukien) säilyvät HAGLÖFSin tai sen lisenssinantajien omaisuutena. Sivuston sisältöä ei saa kopioida, toisintaa, uudelleenjulkaista, hajottaa tai purkaa lähdekoodiksi, takaisinmallintaa, ladata, jakaa, lähettää, levittää, saattaa yleisön saataville tai muutoinkaan käyttää muuhun kuin käyttäjän henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan muokkaamatta, muuntamatta ja tekemättä muunnelmia Sivuston sisällöstä muuhun kuin omaan, ei-kaupalliseen käyttöönsä. Kaikkeen muuhun Sivuston sisällön käyttöön vaaditaan kirjallinen etukäteislupa HAGLÖFSiltä.

HAGLÖFSin tai kolmansien osapuolten nimillä, kuvilla ja logoilla sekä niiden tuotteet ja palvelut identifioivilla nimillä, kuvilla ja logoilla on HAGLÖFSin tai kolmannen osapuolen tekijänoikeuden, mallioikeuksien ja tavaramerkkien suoja. Mitään näissä käyttöehdoissa sanottua ei tule tulkita HAGLÖFSin tai kolmannen osapuolen lisenssin tai oikeuden myöntämiseksi tavaramerkin, mallioikeuden tai tekijänoikeuden käyttöön.

Ei takuuta

Tämä sivusto ja sen sisältö tarjotaan sellaisenaan mahdollisine virheineen. HAGLÖFS, sen lisenssinantajat ja muut palveluntuottajat kiistävät nimenomaiset ja hiljaiset takuut koskien Sivuston ja sen sisällön täyttä virheettömyyttä, virusvapautta ja keskeytymätöntä toimintaa, asiakkaan vaatimusten mukaisuutta, virheiden korjaamista, kuten myös hiljaiset takuut koskien Sivuston ja sen sisällön kuranttiutta, tyydyttävää laatua, paikkansapitävyyttä, tiettyyn tarkoitukseen tai tarpeeseen soveltuvuutta ja toisen oikeuksiin kajoamattomuutta, paitsi mikäli laki estää tällaisten hiljaisten takuiden kiistämisen. Mikään HAGLÖFSin, sen yhteistyökumppanien tai valtuutettujen edustajien tai niiden työntekijöiden antama tieto ei muodosta takuuta tai laajenna minkään sellaisen takuun sovellusalaa, josta ei sovellettavan lain mukaan ole mahdollista vapautua. Tämän Sivuston käyttö tapahtuu yksinomaan omalla vastuullasi. HAGLÖFS ei ole velvollinen tarjoamaan sinulle käyttötukea eikä korjaamaan Sivuston tai sen sisällön virheitä tai tarjoamaan päivityksiä, uusia versioita, muutostiedostoja ja/tai parannuksia. Hiljaisten takuiden rajaaminen ei ole mahdollista kaikilla lainkäyttöalueilla, joten edellä sanotut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

Vastuunrajoitus

HAGLÖFS ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu Sivuston käytöstä tai sen yhteydessä. Edellä ilmaistu vastuunrajoitus ei päde siinä tapauksessa, että vahinko aiheutuu HAGLÖFSin johdon törkeästä laiminlyönnistä tai tahallisesta väärinkäytöksestä.

Sivuston muutokset

HAGLÖFS voi muuttaa Sivuston toimintoja, palveluita, ominaisuuksia tai sisältöä tai lopettaa niiden tarjoamisen milloin tahansa. Muutokset voivat koskea esimerkiksi sisältöä, aukioloaikoja ja sivuston käyttöön tarvittavia välineitä.

Fluorihiiliyhdisteet

Vaikka Haglöfs AB:llä on kattavat menettelyt, joilla pyritään varmistumaan sidosryhmille annettujen tietojen paikkansapitävyydestä vettähylkivien käsittelyjen fluorihiilettömyyden osalta, korostamme, virheet ovat kuitenkin mahdollisia emmekä voi taata tietojen virheettömyyttä. Kun Haglöfs ilmoittaa tuotteen olevan fluorihiilettömästi DWR-käsitelty, siinä ei pitäisi olla havaittavissa olevia määriä perfluorattuja alkyyliyhdisteitä (PFAS). Valitettavasti aina ei ole mahdollista täysin taata, ettei jäämiä fluorihiilistä silti ole päässyt tuotteisiin; kontaminaatio on mahdollista eri vaiheissa, kuten materiaalin valmistusprosessissa, leikkaamossa ja ompelimossa ja jopa vähittäismyyntiliikkeessä. Lisäksi varastossamme ja myymälöissä olevissa vanhoissa tuotteissa voi yhä olla vanhoja DWR-käsiteltyjä tuotteita, joissa on pieniä määriä fluorihiiliyhdisteitä. Haglöfs AB kiistää sekä suorat että hiljaiset takuut koskien esimerkiksi tuotekuvauksen paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä, ajankohtaisuutta, tyydyttävyyttä, laatua tai tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta. Haglöfs AB tai kukaan Haglöfs AB:n työntekijä ei missään tilanteessa vastaa mistään suorasta tai välillisestä vahingosta, erityis- tai oheisvahingosta, rangaistussakosta tai seurannaisvahingosta, joka aiheutuu Haglöfs AB:n, sen työntekijöiden tai muiden antamista tiedoista (esimerkiksi fluorihiiliyhdisteisiin liittyvistä tuotetiedoista), vaikka heillä olisi tieto tällaisen vahingon mahdollisuudesta.

Sovellettava laki

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan yksinomaan Ruotsin lakeja noudattaen.