Den hållbara vägen framåt

Strävan att minimera vårt avtryck på människa och miljö

Det är vårt gemensamma ansvar att ta hand om den värld vi lever i. På samma sätt som våra steg lämnar fotspår i snön, lämnar vi avtryck i vår värld. På Haglöfs väljer vi att trampa försiktigt och vårt mål är att minimera vårt avtryck på människa och miljö. Successivt är vi på väg i rätt riktning genom att sätta – och nå! – högt ställda miljömål som vi formulerar och utmanar hela tiden. Vi är inte perfekta, och det finns mycket arbete kvar att göra.

Inte ett projekt

Vi jobbar succesivt på att öka och stärka våra mer miljövänliga alternativ, ställer hårda krav på oss själva att försöka göra bättre hela tiden och uppskattar press från ett ökat konsumentmedvetande – om fler och fler kunder efterfrågar ytterligare miljövänliga alternativ så vet vi att vi är på rätt spår och kan fokusera ännu mer! Hållbarhet är grundläggande för oss, och vi ser på varje del av vår verksamhet med en möjlighet till förbättring.

Välja rätt

Att göra bättre val förflyttar den hållbara utvecklingen framåt. Våra val omfattar bland annat 

  • att välja material som inte bara har en lång livslängd utan som även har en lägre miljöbelastning och är fria från skadligt kemikalieinnehåll; 
  • att designa produkter med lång livslängd och med ett brett användningsområde med avskalade och funktionella men intuitiva lösningar; 
  • framtagandet och användningen av fluorkarbonfria vattenavstötande behandlingar som uppfyller våra höga krav på funktionalitet 
  • ett tätt samarbete med Fair Wear Foundation och branschkollegor för att producera våra produkter på ett ansvarstagande sätt, eller 
  • att produktionsplanera noggrant och tillåtande i samråd med våra producenter och speditörer för att minimera vårt klimatavtryck.

Take Care 

Take Care är vår ledstjärna och vår symbol. Det är kärnan i allt vi gör, en integrerad del av hela vår process. Leta efter Take Care-symbolen för att hitta våra produkter med ännu högre hållbarhetsfokus. Vi siktar på att hela tiden förbättra vårt totala produktsortiment, inte bara ett fåtal utvalda produkter! Och hållbarhetsarbetet blir aldrig ’färdigt’.

Lär mer

Om du vill veta mer om vad vi gör i vårt dagliga hållbarhetsarbete, läs gärna mer per ämne här intill! Du kan även hitta vårt svar till Greenpeace Detox- kampanj här.

 

Take Care-produkter  - ett miljövänligare val