Övergång till fluorkarbonfria vattenavvisande behandlingar

Vi arbetar alltid för att hitta mer miljövänliga alternativ till våra produkter. Ett mål är att ingen av våra produkter skall innehålla fluorkarbonbaserade vattenavvisande behandling (Durable Water Repellent, DWR) i framtiden.

Utfasning av fluorkolväten i våra produkter

Fluorkarboner (PFAS) är en grupp kemikalier med utmärkt vatten- och smutsavvisande egenskaper som används som ytbehandling på en mängd produkter där avstötande förmåga är viktigt.; i kläder men även inom bygg-, bil-, skönhetsvårds- och livsmedelsbranscherna för att nämna några.

På funktionskläder används fluorkarboner i så kallade Durable Water Repellents (DWR:er) på ytan av tyger; en behandling som håller dig torr och ren längre eftersom vattnet "pärlar" av ytan. Det förlänger även livslängden på plagget då färre tvättar normalt krävs.

På senare tid har forskning visat att vissa PFAS (eller dess nedbrytningsprodukter) är giftiga och persistenta i miljön, så det finns ett stort behov av att fasa ut dem och ersätta dem med mindre skadliga alternativ.

Haglöfs mål: Fluorkarbonfria vattenavvisande behandlingar senast 2020

De så kallade C8-teknologierna (med åtta kol i den funktionella kemikalie’svansen’) har vi inte tillåtit i våra produkter sedan 2013.

På de allra flesta av våra produkter har vi redan idag DWR-behandlingar som är helt fluorkarbonfria, Och målet är att helt fasat ut de fluorbaserade baserade DWR-behandlingarna i vårt kompletta sortiment år 2020.

Utfasning av fluorkarboner i våra produkter har pågått sedan ett decennium.

Utvecklingsarbetet med att fasa ut fluorkarboner har pågått sedan över tio år och längs vägen har vi stött på flera utmaningar att övervinna, såsom försämrad andningsförmåga, kvalitetsproblem på tygerna och problem med att importera mer miljövänliga kemikalier till våra fabriker i exempelvis Japan.

Av denna anledning har vi ofta behövt ta "två steg framåt och ett steg tillbaka" under denna utvecklingsfas; alltid med avsikt att nå vårt mål att ha 100% fluorkarbonfria behandlingar (eller ingen vattenavstötande behndling) på alla produkter år 2020.

De mest tekniska produkterna för extrema användningsområden kvarstår att lösa

Med hjälp av intresserade konsumenter vet vi att vårt hårda arbete med att ta bort de fluorkarbonbaserade behandlingarna på våra produkter är rätt väg att gå och nu jobbar vi hårt i samråd med våra materialleverantörer i hopp om att nå vårt mål.

För de mest tekniska av våra skallager som regelbundet används av personer som har bergen som sin arbetsplats och räddningspatruller, är balansen mellan framgång och ödesdigert nederlag hårfin. Ett plagg som absorberar fukt i yttermaterialet kan orsaka akut hypotermi och därmed leda till ett dödligt misstag - det är för dessa kunder vi måste se till att de alternativ som ersätter fluorkarboner som ytbehandling verkligen uppfyller de höga krav vi ställer.