Sekretespolicy

SEKRETESSPOLICY
Senast ändrad: oktober 27, 2015
Visa arkiverade versioner

Vi värdesätter ditt förtroende för oss i och med att du delar din personliga information med oss. Haglöfs tar sekretess på allvar och hanterar dina personliga uppgifter på ett rättvist och värdigt sätt. Haglöfs kommer att följa gällande lagar om dataskydd och vidta alla rimliga åtgärder för att skydda din information från missbruk och hålla den säker.

Vi anser att det är viktigt att informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Därför råder vi dig att läsa den här sekretesspolicyn noggrant.   

Omfattning
Denna sekretesspolicy gäller för alla personuppgifter om konsumenter som samlas in eller används av Haglöfs AB eller dess dotterbolag (Haglöfs) i relation till våra tjänster. Detta inkluderar information som tas emot via våra webbplatser eller mobila tillämpningar, information som bearbetas som en del av våra tjänster till dig och information som samlas in offline vid evenemang.  Haglöfs AB, Henry Bergstens Väg 3, 176 69 Järfälla och ditt lokala Haglöfs-företag sköter hanteringen av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in?
De typer av personuppgifter som vi samlar in kan inbegripa:
            
•    ditt namn, adress och kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-postadress
•    din ålder och ditt födelsedatum
•    ditt kön
•    dina inköpsuppgifter, såsom summor och inköpsdatum
•    dina bankkontouppgifter 
•    annan relevant personlig information som du har delat med oss, såsom dina preferenser och intressen, kläd- och skostorlek.
 
Vi använder denna information i den utsträckning detta är nödvändigt för att hantera din förfrågan (dvs du abonnerar på en tjänst eller fyller i dina uppgifter för att få tjänsten).
 
Hur vi samlar in personliga uppgifter
Haglöfs kan få din personliga information på ett antal olika sätt, till exempel när du skapar ett konto eller när du prenumererar på ett nyhetsbrev.

Vi kan också få dina personuppgifter från en av våra partners. När du till exempel registrerar dig för en tjänst från en sådan partner och du godtar att de delar data med Haglöfs. Om du inte vill att vi ska använda sådana personuppgifter, kan du ange detta genom att kontakta oss på adressen nedan.

Hur vi samlar in och använder icke-personlig information
Observera att när du besöker en av våra webbplatser, samlar vi automatiskt in viss icke-personlig information såsom typ av operativsystem (t.ex. Windows eller Mac OS) och webbläsare (t.ex. Firefox, Internet Explorer) som används, din internetleverantör eller i förekommande fall, adressen till den sida som ledde dig till vår webbplats. Vi använder icke-personlig information som vi samlar in för att förbättra utformningen och innehållet på våra webbplatser.

Vad vi gör med dina personuppgifter
Haglöfs erhåller och använder dina personuppgifter för följande syften:
•    att erbjuda våra tjänster till dig och att kommunicera med dig i samband med dessa tjänster
•    att registrera dig för och i samband med våra evenemang och medlemsprogram, såsom klubbar och kliniker
•    att aktivera och underhålla ditt Haglöfs-konto
•    att registrera dig för att ta emot nyhetsbrev
•    för att – utgående från dina preferenser och intressen – föreslå och ge information om produkter och tjänster (inklusive sådana från tredje parter)
•    att göra undersökningar som hjälper oss att utveckla bättre produkter, tjänster och erbjudanden, för att ge mer lyhörd kundservice och förbättra våra webbplatser
•    att behandla frågor som tas emot via våra webbplatser
•    andra ändamål som uppges vid den tidpunkt du frivilligt uppger dina personuppgifter som är i enlighet med gällande lagar och förordningar

Marknadsföring
Haglöfs kan emellanåt använda dina personuppgifter för att skicka automatiska e-postmeddelanden eller marknadsföringsmaterial om våra produkter och tjänster och produkter eller tjänster från tredjepartsleverantörer, med ditt föregående medgivande eller när du är en befintlig kund och det gäller liknande produkter eller tjänster. Dessa e-postmeddelanden kan innehålla funktioner som hjälper oss att se till att du fick meddelandet och att du kunde öppna meddelandet.
Du kan välja bort att ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden när som helst, utan kostnad genom att följa instruktionerna i vår marknadsföringskommunikation. Du kan även ändra dessa parametrar i dina profilinställningar.

Vidarebefordra dina personuppgifter
Som en allmän regel vidarebefordrar vi inte din personliga information till någon utanför Haglöfs. Det kan dock förekomma situationer då vi delar din personliga information med betrodd tredje part som utför affärsfunktioner (t.ex. står som värd för våra webbsidor, analyserar data eller utför revisioner) eller tillhandahåller tjänster för vår räkning (t.ex. supporttjänster). För alla sådana tredje parter ställs som krav att de på ett adekvat sätt skyddar din personliga information och endast hanterar den i enlighet med våra instruktioner. 

Ibland kan Haglöfs erbjuda dig en tjänst eller organisera ett event i en gemensam marknadsföringskampanj med andra företag. I sådana fall kommer dina personuppgifter att delas med dessa företag. Vi kommer alltid att låta dig veta att det finns en sådan relation och vilka dessa företag är innan du registrerar dig. Observera att dessa företag ofta har sina egna sekretesspolicyer som gäller för hur de använder dina personuppgifter. Dessa sekretesspolicyer kan skilja sig något från Haglöfs sekretesspolicy. 

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter om detta krävs enligt lag.
(INTERNATIONELL) ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Haglöfs kan överföra och behandla alla personuppgifter som du lämnar till oss till länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet vars lagar kanske inte ger samma skyddsnivå för dina personuppgifter. Haglöfs kommer därför att se till att alla lämpliga skyddsåtgärder finns på plats och att alla tillämpliga lagar och förordningar följs i samband med sådan överlåtelse.

Cookies och spårande programvara
Haglöfs kan använda "cookies" och andra typer av spårningsprogram på våra webbplatser och appar. För mer information, se vår cookiepolicy.

Andra webbplatser
Våra webbplatser innehåller länkar till tredje parts webbplatser; om du följer en sådan länk lämnar du automatiskt vår webbplats. Trots att dessa tredje parters webbplatser valts med omsorg, kan Haglöfs inte ansvara för användning av dina data via dessa företag. För mer information, se sekretesspolicyn på webbplatsen du besöker (om sådan tillhandahålls).

Säkerhet och lagringstid
Haglöfs säkerställer att dina data är ordentligt säkrade och att de är skyddade mot obehörig användning, åtkomst och felaktig förstörelse. Dina uppgifter kommer att bevaras så länge som det krävs för ovan angivna syften eller i den mån det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter och för att lösa eventuella tvister.

Ändringar i policyn
Vi kan ändra denna integritetspolicy emellanåt genom att publicera den uppdaterade versionen på våra webbplatser och appar. För väsentliga förändringar kommer vi att underrätta dig i rimlig tid. Vi rekommenderar dig att regelbundet besöka och att hålla dig informerad om hur vi använder dina personuppgifter.

Sekretessfrågor
Om du har några frågor om denna policy, eller om du vill uppdatera dina uppgifter eller ta bort dina personuppgifter från våra register, vänligen meddela oss på customerservice@haglofs.se.